Den nakna sanningen om M:s plan för skolan!

Skaramoderaterna utlyser skolfrid i Skara!

Julfrid, borgfrid, stadsfrid: begrepp som är välkända i Tusenårsstaden Skara. Vid händelser som var viktiga för hela samhället kunde man utlysa en tid av frid, då alla skulle känna sig trygga och lugn skulle råda.
Idag finns få saker som är så viktiga för oss som samhälle som att våra barn och ungdomar får en bra utbildning. För att detta ska vara möjligt måste våra skolor vara fredade rum där alla är trygga. Våra skickliga lärare, pedagoger och skolledare måste ha arbetsro och kunna använda hela sin professionalism för att möta varje elev. Inga problem får sopas under mattan, inga störningar av ordning och trygghet får lämnas utan åtgärder. Vårdnadshavare måste kunna lita på att kvaliteten i skolan hålls uppe under varje barns hela skolgång.
Moderaterna utlyser nu skolfrid i Skara!

Lotta Grönlund Plöen, Moderaternas gruppledare i Barn och utbildningsnämnden
Lotta Grönlund Plöen, Moderaternas gruppledare i Barn och utbildningsnämnden

Bland våra konkreta förslag finns:

FÖRSKOLA

Två nya förskolor nära familjerna i budget 2019-2020! Två mindre förskolor ger en trygg pedagogisk miljö, och valfrihet åt familjerna. Samtidigt behålls möjligheten att utvidga vid framtida behov, utan att spränga ramarna för en hanterbar storlek på förskolan.

• En långsiktig plan för att nå upp till rikssnittet vad gäller pedagogisk personal i förskolan. Skara kommun måste vara en arbetsgivare som kan behålla medarbetare, och vara attraktiv för nya!
• Valfrihet med en positiv attityd till dagbarnvård, ”dagmammor”.
• Långsiktigt arbete med lokaler och utemiljöer som ger möjlighet till lärande och lek i trygghet.

GRUNDSKOLA

• Riktlinjer för att förtydliga och förenkla arbetet med att i enlighet med skollagen arbeta arbetsrofrämjande i klassrummet. Tillit och stöd till lärarna vad gäller regler kring mobiltelefoner, frånvarohantering och störande klassrumsbeteenden.
• Implementering av gemensam modell för arbete mot kränkningar
• Fler vuxna i skolan, alla ska vara trygga i skolan i Skara!
• Proaktiva elevhälsoteam som sluter upp kring varje barn som behöver stöd
• Specialpedagoger som får göra sina viktiga jobb, inte användas som springvikarier.

GYMNASIET

• Fyra år av arbetsro och framtidsbygge! Katedralskolans budget och verksamhet ska garanteras under en fyraårsperiod och inte åka bergochdalbana beroende på söktryck och bristande politiska ambitioner.
• Under denna tid ska all verksamhet byggas upp, inte monteras ner! Detta gäller även utbyten.
• En handlingsplan för en drogfri skola
• En central budget avsätts för marknadsföring av Katedralskolan

Tack för att du läser våra förslag! Om du vill lära dig mer om källkritik och hur man undviker att falla för clickbaits och andra knep för att påverka oss i sociala medier så här i valtider rekommenderar vi ett besök hos Internetstiftelsens sida Källkritik på nätet, som du når genom att klicka här.