Positiva beslut för Katedral!

Socialdemokraterna och Liberalerna i Skara har drivit stympning av Katedralskolan som en väg ur den ekonomiska skolkris man skapat genom ständig underfinansiering av skolan.

Torsdagen 22 mars beslutade Barn och utbildningsnämnden att behålla Katedralskolans hela programutbud. Detta efter att M C KD Mp och SD röstat för en fortsatt satsning på en bibehållen stark och bred Katedralskola, medan S och L röstade för att urholka programutbudet genom att lägga ner mer än 30 procent av skolans program.

Dagens beslut med stöd av M C KD Mp och SD ger Katedralskolan den arbetsro och positiva framtidssatsning som  behövs.
Dagens beslut med stöd av M C KD Mp och SD ger Katedralskolan den arbetsro och positiva framtidssatsning som behövs.

I ett pressmeddelande beskrivs bakgrunden till dagens beslut:

”En stor punkt handlar om programutbudet på Katedralskolan. Senast så många program förslogs lägga ner var 2013. Nu finns förslag om tre program. Vi kan se att konsekvenserna av nedläggningarna 2013 blev allvarliga. Det medförde att Katedralskolan förlorade många elever, att det minskade utbudet gjorde skolan mindre attraktiv i stort. Färre elever från både Skara och andra kommuner blev resultatet. Kanske är det just därför man nu ser över elevantalet och föreslår lägga ner fler program.

Vi i M C KD ser Katedralskolans väl som en förutsättning för att Skara ska vara en attraktiv kommun att bo i, och vi motsätter oss nedläggning av de tre föreslagna programmen. Vi tror på en satsning på skolan och på aktiv marknadsföring. Att det går att fylla skolans program om vi bara kan visa vilken fantastisk skola med engagerad personal vi har.

Vårt förslag om att inte nolla några program höstterminen 2018 röstades igenom av M, C, KD, Mp och SD. Det innebär att Katedralskolan får ekonomiska utmaningar under höstterminen, men att de som vinner valet har alla möjligheter att avgöra hur förutsättningarna ser ut nästa år genom sin budget.”

Låt oss förtydliga: Det fanns inga handlingar till ledamöterna innan nämnd som förklarade de ekonomiska förutsättningarna för Katedralskolan. Det fanns ingenting som kunde styrka huruvida det faktiskt skulle bli en besparing att lägga ner program med så kort varsel. Det fanns ingen risk- och konsekvensanalys som skulle kunna hjälpa oss att förutse följderna av att ta bort tre program från utbudet för höstterminen 2018.