Motioner

Skaramoderaterna har under mandatperioden lagt fram en stor mängd motioner för att påverka politiken i Skara i positiv riktning. Vi har genom våra motioner lyckats lägga fokus på trugghetsfrågan och vi har fått igenom viktiga förslag om hur vi kan värna om vår personal och utveckla våra verksamheter.

Hur vill du att Skara ska utvecklas? Hör av dig till oss med förslag du vill att vi som dina representanter ska driva.
Hur vill du att Skara ska utvecklas? Hör av dig till oss med förslag du vill att vi som dina representanter ska driva.

Exempel på förslag genom motioner under mandatperioden 2014 – 2018

* Att Skara ska komplettera personalstrategins riktlinjer för nyrekrytering med en riktlinje om hur vi som arbetsgivare ska arbeta för att värna om och behålla de skickliga medarbetare vi har.

* Att förbättra snöröjningen i Skara kommun

* Att våra medarbetare ska få individuella fortbildningsplaner och högkvalitativ fortbildning på vetenskaplig grund

* Att det ska finnas ett likvärdigt och väl implementerat arbete mot kränkningar i alla Skaras skolor

* Att vi ska ansöka om trygghetskameror till allmänna platser i Skara som genom utredning i samarbetet med polisen identifierats som otrygga.

Om du har förslag på en motion Skaramoderaterna borde förelägga Kommunfullmäktige, hör av dig till oss! Lämna en kommentar nedan så kontaktar vi dig.