Det krävs muskler för att bygga framtid!

För att kunna fortsätta utveckla Skara krävs konkreta förslag, förmågan att genomföra dem och modet att hålla i tills målet är nått.

Skaramoderaterna är beredda att ta ansvar, och leda. Med din röst har vi de politiska musklerna att möta de utmaningar vi står inför!

Skaramoderaternas förslag:

Richard Pettersson, kommunfullmäktigekandidat.
Richard Pettersson, kommunfullmäktigekandidat.

* Budgetförstärkningar till kärnverksamheten och tydliga politiska prioriteringar. Av kommunens budget på en miljard gör Socialdemokraterna en enda politisk prioritering, en miljon i besparingar av en bilpool. Moderaterna omprioriterar drygt 20 miljoner, för att kunna förstärka välfärden.
* Utveckla uppdragsutbildningar i samarbete med näringslivet. Buss- och lastbilschaufförer, plåtslagare, restaurangpersonal, vårdbiträden osv! Detta ger jobb/arbetskraft snabbt!
* Införa Solna-modellen i omsorgen som lett till bättre kvalitet och lägre kostnader för försörjningsstöd. Utveckla Matvän – ett volontärsarbete för att bryta ensamhet.
* Göra steget in i arbetsmarknaden kortare och enklare för alla som behöver ett jobb. Vår första åtgärd blir att ge arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen, omsorgen och näringslivsrepresentanterna i uppdrag att ta fram en gemensam plan för varje person som ska in i jobb, inte som idag en plan från varje enhet.
* Ta ansvar för att förbättra samarbete och öppenhet i Skara! Införa Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige. Din röst ska bli hörd!

Tack för att du läser våra förslag! Om du vill lära dig mer om källkritik och hur man undviker att falla för clickbaits och andra knep för att påverka oss i sociala medier så här i valtider rekommenderar vi ett besök hos Internetstiftelsens sida Källkritik på nätet som du kommer till om du klickar här.