Aktuella motioner 2014: Fältassistenter

30727_398769393140_3202186_n 2Motion angående fältassistentverksamhet

Skara har framgångsrikt fokuserat under ett antal år på det förebyggande arbetet med ungdomar genom EDVIN-arbetet. Ungdomens hus, Stureplan, är nu på plats och har en     bred ungdomsverksamhet.  Därför är det naturligt att verksamheten kompletteras med fältassistentsverksamhet, en kompetens som saknas där idag.

I höstens budget inför 2014 lyfte Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna frågan om verksamheten kring kommunens hemvist för fältassistenterna, vilket bör kopplas organisatoriskt tillbaka till barn- och utbildningsnämnden från omsorgsnämnden.

Ungdomstrender och oroligheter går i vågor. Det gäller att snabbt stävja de negativa trenderna. Fältassistentverksamhet kan vara en framgångsfaktor bland flera i detta arbete. Fältassistenter arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet.  Man rör sig bland ungdomarna på kvällar, helger, och även dagtid, för att skapa en relation som bygger på frivillighet, tillit och respekt för ungdomarnas integritet.  Fältassistenterna samverkar med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring ungdomar. De ska vara uppdaterade kring vad som händer i ungdomarnas värld samt vilka trender som är aktuella. Man ska vara en del i utförandet av delar i de samverkansavtal som tecknas mellan polis och kommun. Läget i Skara är att oron ökat i ungdomsgruppen och signaler ger besked om ökad droganvändning. Senaste tiden har också skadegörelsen i centrum ökat med bl a sönderslagna butiksfönster.

Inrättandet av fältassistentstjänster i Skara var ett politiskt uppdrag som genomfördes förra mandatperioden och två anställdes till Barn- och utbildningsförvaltningen. Från och med 2012, gjordes en övergång både verksamhets- och ekonomiskt till omsorgsförvaltning, för att finna nya samverkansformer med de personalgrupper som arbeta nära ungdomar. Dock har effekten inte blivit den man önskat, och samverkansparter saknar de utsedda funktionerna. Just idag finns inga s.k. fältassistenter inom kommunen såsom de flesta kommuner i landet arbetar. Därför anser vi att man skyndsamt återbesätter tjänsterna och huvudmannaskapet ska vara Barn- och utbildningsförvaltningen.

 

 

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar

 

att     man snarast återbesätter tjänsterna inom fältassistentverksamheten och att de förs organisatoriskt till barn- och utbildningsnämnden, från omsorgsnämnden.

 

Charlotte Nordström                    Gunilla Druve Jansson                Leif Brohede

Moderaterna                                 Centerpartiet                                 Kristdemokraterna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *