Moderat samverkan för stadstrafiken

Oppositionsråd Ylva Pettersson och Västtrafiks ordförande Lars Holmin besöker strategiskt viktiga platser för stadstrafiken i Skara.
Oppositionsråd Ylva Pettersson och Västtrafiks ordförande Lars Holmin besöker strategiskt viktiga platser för stadstrafiken i Skara.

Stadstrafiken är en viktig fråga för Skara. Skaramoderaterna har under denna mandatperiod kontinuerligt lyft vikten av att utveckla stadstrafiken, t.ex. med hållplatser vid handelsområden och paketutlämning och vid Vilan, och bussar av lite mindre storlek, mer anpassade efter Skaras behov.

– Vi är väldigt glada över att den politiska ledningen i Västtrafik månar om en kontinuerlig och bra dialog kring stadstrafiken i Skara, säger Oppositionsråd Ylva Pettersson. Vi har fått många viktiga synpunkter från invånare i Skara som vi kunnat spela in till Västtrafik. Nu ser vi ett glädjande resultat av Västtrafiks vilja att ta till sig de här inspelen!

Under måndagen besökte Västtrafiks ordförande Lars Holmin (M) Skara, och kunde tillsammans med Ylva Pettersson besöka några av de platser som pekats ut som strategiskt viktiga för en fortsatt utveckling av stadstrafiken i Skara.

– Det är väldigt viktigt för Västtrafik att hitta en bra lösning för Skara! Vi lyssnar självklart in synpunkter från lokala företrädare och tar till oss förslag som vi kan utveckla. Jag och Ylva ser stora möjligheter för stadstrafiken i Skara, inte minst i de planerade möjligheterna till stopp vid Jula och COOP. Nu kommer vi framåt på ett väldigt konkret sätt med stadstrafiken i Skara, säger Lars Holmin.

Moderaterna i Skara och regionen ser att vi nu kan få på plats lösningar för vår stadstrafik! Hållplatser vid Jula och COOP tex ligger nu i plan!
Moderaterna i Skara och regionen ser att vi nu kan få på plats lösningar för vår stadstrafik! Hållplatser vid Jula och COOP tex ligger nu i plan!

– För seniorer i Skara inte minst, är det jätteviktigt att det går att handla och hämta ut paket på ett smidigt sätt med stadstrafiken. Dessutom vill många äldre både delta i fritidsutbudet på Vilan, och heja på våra fantastiska idrottare när de har match i Skara. Här är det enormt glädjande att Västtrafik fokuserar på Skara, och dialogen om utveckling av kollektivtrafiken på det sätt som nu görs, säger Ylva Pettersson.

Dialog och ömsesidig god vilja ger resultat! Nu ser Skaramoderaterna fram emot de efterlängtade satsningar som Västtrafik gör och ett fortsatt gott samarbete kring stadstrafiken i Skara.

Katedralskolans överlevnad – din röst i september avgör!

Om vi vill att Skara ska frodas och växa, att man ska välja att flytta hit, eller komma tillbaka efter avslutade studier på annan ort, så måste vi våga satsa på skolan. Vi måste våga erbjuda en bra blandning av yrkes- och högskoleförberedande program. Vi kan inte svälta skolan längre.

Lotta Grönlund Plöen, Moderaternas gruppledare i Barn och utbildningsnämnden
Lotta Grönlund Plöen, Moderaternas gruppledare i Barn och utbildningsnämnden

 

Idag röstade vi för en stark och bred Katedralskola.
I juni kommer vi att rösta på en MCKD budget för en långsiktig och hållbar skola av toppkvalitet för alla barn och ungdomar.
I september kan du rösta på att skolstaden Skara och Katedralskolan ska leva.

 

Läs mer om beslutet att behålla och stärka Katedralskolans program här!