Katedralskolans överlevnad – din röst i september avgör!

Om vi vill att Skara ska frodas och växa, att man ska välja att flytta hit, eller komma tillbaka efter avslutade studier på annan ort, så måste vi våga satsa på skolan. Vi måste våga erbjuda en bra blandning av yrkes- och högskoleförberedande program. Vi kan inte svälta skolan längre.

Lotta Grönlund Plöen, Moderaternas gruppledare i Barn och utbildningsnämnden
Lotta Grönlund Plöen, Moderaternas gruppledare i Barn och utbildningsnämnden


Idag röstade vi för en stark och bred Katedralskola.
I juni kommer vi att rösta på en MCKD budget för en långsiktig och hållbar skola av toppkvalitet för alla barn och ungdomar.
I september kan du rösta på att skolstaden Skara och Katedralskolan ska leva.

Läs mer om beslutet att behålla och stärka Katedralskolans program här!

Frukost med löften till Katedrals elever

Under tisdagen kom årets tvåor och treor till Katedralskolan för att starta upp ett härligt nytt läsår. Skaramoderaterna var där och boostade skolstarten med en frukostpåse och information om våra förslag för en ännu bättre skola i Skara. Vi föreslår bl.a. kraftigt ökade medel, i första hand 1,2 miljoner redan nu för att slippa de förödande besparingar som ledningen nu tvingar fram. Sedan vill vi även utöka Katedralskolans ram med 6 miljoner för att långsiktigt ge förutsättningar för att alla elever i Skara ska få den allra bästa utbildningen. Våra satsningar gäller t.e.x

Skaramoderaterna bjöd på frukost när Katedralskolan välkomnade eleverna till nytt läsr.
Skaramoderaterna bjöd på frukost när Katedralskolan välkomnade eleverna till nytt läsr.
  • Behåll mindre och programspecifika grupper så att undervisningen kan profileras och individualiseras
  • Ge all personal kvalificerad fortbildning. Inget är så viktigt för bra undervisning som skickliga lärare!
  • Studieresor, gästföreläsare och moderna läromedel är nödvändiga verktyg
  • Bevara och utveckla Katedralskolans fantastiska internationella utbyten
  • Undervisningstiden får inte fuskas med – man måste har råd och möjligheter att sätta in vikarier
  • Skolans lokaler och utrustning måste kunna uppdateras.
  • Sluta spara på våra barn och ungdomars utbildning!

En valseger för Moderaterna i Skara betyder att skolan äntligen får satsningar på innehåll!

Rösta på Moderaterna 2018!