Skaramoderaterna på Travveckan!

Det har blivit en härlig tradition att Skaramoderaterna bjuder på korv och festis till alla som cyklar hem från en fin dag på travet under Stochampionatet. Det är verkligen fantastiskt hur många som njuter av hela Skaras utbud denna fina sommarvecka! Vi tackar alla som stannar och pratar med oss en stund, och ofta kommer med kloka tankar om hur vi tillsammans gör Skara ännu bättre.

Ett särskilt tack till alla som hjälper till att hålla rent och snyggt längs cykelvägen, inte minst till de duktiga barn som fyller sopsäckar med pantburkar som kastats. Idag har Skartamoderaterna gått längs cykelvägen och plockat det skräp som ändå låg kvar, så nu är det rent och fint igen.

Nästa år hjälps vi alla åt att se till att skräpet hamnar rätt från början, eller hur?

Tack till hela Skara som på alla sätt bidrar till att fylla vår kommun med härliga saker att göra på sommaren.

Alla besökare – välkomna till Skara!

SkaraAlliansens budget – en framtidssatsning!

SkaraAlliansens budget – en framtidssatsning!

SkaraAlliansen gör i sitt budgetförslag för 2020 en mängd satsningar som ger Skara en avgörande ny skjuts framåt.

60774072_351331518920205_6571781046461792256_n

Äntligen finns det politiska modet att inleda byggnation av ett nytt särskilt boende vid Viktoriasjön! Med Alliansens förslag kan detta börja 2020 och stå färdigt 2023-24. Ett värdigt, vackert och tryggt boende för våra äldre med högkvalitativ omsorg på en av Skaras mest attraktiva platser.

Genom avsiktsförklaringen Skolstaden Skara får Skara en ny plattform för samverkan som kan ge den bästa utbildningen till varje elev i Skara, och stärkt kompetensförsörjning och arbetsmarknad i hela kommunen. Ett oerhört viktigt steg för Skara! Tack vare att SFI, Komvux och AME kan bli sambos stärks alla invånares väg till ett jobb! Genom att hyra ut del av Katedralskolan till Olinsgymnasiet förvandlas en tung lokalkostnad till en inkomst, och Katedralskolans attraktionskraft ökar när mer av skolpengen kan gå till undervisningen istället för lokaler, och hela skolan fylls med gymnasieelever som ger liv och lust till campusupplevelsen i Skara.

Ett ambitiöst miljöprogram ger Skaras elever och äldre närproducerad mat, giftfria miljöer och en renare kommun. Klimat och miljö går hand i hand i nya, breda satsningar på hållbarhet.

Alla i Skara kan med MerÖppet på biblioteket få bättre tillgång till detta kulturella nav, och till den glädje och gemenskap som biblioteket erbjuder. En viktig satsning som länge behövt lösas och som nu äntligen SkaraAlliansen genomför!

Vilan utvecklas med nytt konstgräs, sarg och sekretariat i ishallen, dränering, och tillgång till Vilanhallen. Dessutom tas planer fram för en tillbyggnad av multifunktionsutrymmen, rackethall och klubbrum. Över 11 miljoner satsas i utbyggnad av Vilan 2020!

En ny förskola byggs 2020, och ytterligare förskoleplatser byggs till 2021.

Fortsatt fokus på näringsliv, kompetensförsörjning och planhantering ger ännu bättre förutsättningar för gott företagarklimat i Skara – SkaraAlliansen har redan vänt kurvan uppåt och det arbetet ska utvecklas!

Omsorgen och Skolan får viktiga 8 miljoner extra i budget, och ändå får SkaraAlliansen plusresultat för både 2020 och 2021. Så hanteras varje skattekrona med respekt, och värde för Skaras invånare!

S, V och Mp har lagt ett gemensamt budgetförslag med 20 öre mer i skattehöjning. Hela den pengen går till att vrida klockan tillbaka och hejda den utveckling som skett efter maktskiftet. Oppositionen vill stoppa bygget av ett nytt äldreboende och istället tillsätta en ny utredning som kan förlänga den redan 15 år långa långbänken utan att lösa Skaras behov.
Oppositionen vill frångå de praktiska lösningar som möjliggör Skolstaden Skara
och istället tvinga Katedralskolan att fortsätta sin kräftgång med underfinansierad verksamhet och färre och färre gymnasister i Skara.
Oppositionen vill hindra samlokalisering av AME och Vuxenutbildningen, och försvaga länken mellan utbildning och jobb i Skara.
Oppositionen vill hindra köp av strategiska fastigheter i Varnhem till fördel för korta och dyra hyreskontrakt utan långsiktiga mål
Oppositionen vill dra ner ambitionen i miljöarbetet och minska hastigheten i Skaras satsningar på hålllbarhet och kilmatpositivt arbete.
Oppositionen utlovar medel till skolan och omsorgen som inte finns i deras budget, där slutresutlatet ligger miljontals under 0:- redan 2021. Att lova pengar man inte har – detta tar vi med bestämdhet avstånd från!