Välkomna till Skara!

Känner ni också att vårsolen väcker en lust att åka på utflykt?
Hur underbart är det inte att de första varma vårdagarna sitta vid en solvägg med en kaffe med solens strålar som värmer kinderna och händerna kring kaffemuggen?
29527112_10156086316763592_858418996_o
Nu öppnar flera av Skaras unika och fantastiska besöksmål sina vårsäsongsdörrar och Skaramoderaterna har naturligtvis varit ute och passat på att besöka Trandansen där redan 460 tranor är på plats. Nya fina faciliteter gör detta till ett ännu mer attraktivt besöksmål, inte minst för barnfamiljer. Vi fick också en pratstund med värdar på plats som kunnigt kunde tipsa om andra saker på gång och platser att besöka i resten av Skaraborg. En mycket fin service!29633040_10156086311743592_1504193117_o

På Naturum var det ett myller av människor ute som njöt av både slående utsikt och god mat. Därifrån är det sedan bara några minuters färd till Varnhem och Kata gård. Här kan man nu njuta av gofika och en fullständigt unik kulturupplevelse, redan öppningsåret 2017 sprängdes alla gränser när över 70 000 personer besökte Kata gård. Nu ser vi fram emot körsbärsblommen som förvandlar hela bygden till ett rosa hav av väldoft, och en sommar då ännu fler kan få upptäcka och njuta av Skara och Skaraborgsbygdens skönhet.

Skaramoderaterna gläds åt det fantastiska resultat vi nu ser av många års enträget arbete med att bygga upp och utveckla Skaras och regionens besöksmål. Drivande företagare, engagerade organisationer och föreningar och skickliga medarbetare i Skara kommun, stiftet och regionen har samverkat för att bygga upp den blomstrande besöksnäring som nu inte bara bjuder gäster på makalösa upplevelser utan som också bidrar med otroligt viktiga jobb och inkomster. Den här utvecklingen vill vi stödja och konsekvent utveckla i fortsatt gott samarbete.

Välkomna till Skara!

Val 2018: Moderaterna satsar på Näringslivs-cluster i Skara!

Val 2018: Moderaterna satsar på Näringslivs-cluster i Skara!

Skara har ett rikt och brett näringsliv som är en bärande grund för framtidsbygget!
Företagarna i Skara vill kunna utvecklas och expandera. De vill kunna rekrytera rätt kompetens, de vill få snabba besked om bygglov och andra myndighetsbeslut, de vill ha god kommunal service.

Skaramoderaterna levererar!

De gånger företagare behöver samverka med kommunen ska sådant samarbete ske enkelt, med tydliga kommunikationsvägar och förutsägbara beslut. Det Moderata initiativet ”Förenkla helt enkelt” var ett viktigt steg i rätt riktning.

Nu har Skaramoderaterna en mängd konkreta förslag på hur vi ytterligare förbättrar näringslivsklimatet och gör Skara ännu bättre för alla som vill etablera sig här, eller utveckla sitt företag i vår kommun.

Vi vill börja med att

INRÄTTA ETT KOMMUNALT NÄRINGSLIVS-CLUSTER

Näringslivschefen i Skara har en viktig roll när det gäller att agera nav för kommunal samverkan kring frågor som är viktiga för näringslivet. Det finns dock inte idag någon näringsenhet som kan brainstorma, underlätta eller verkställa i de ärenden som näringslivschefen behandlar. Inte heller finns det någon näringslivsstab med utföraransvar, eller som kan vara tentaklar ut i de verksamheter som näringslivet vill samverka med.

Vi vill att varje kommunal verksamhet som är viktig i samspelet med näringslivet ska ha en spelare med i näringslivslaget.

Plan- och byggfrågor är ofta av stor betydelse för de lokala företagen. En medarbetare där bör självklart finnas med i gruppen kring näringslivsfrågorna. Kompetensbryggor mellan utbildning och näringsliv blir allt viktigare. En medarbetare i utbildningssektorn ska naturligtvis finnas med i näringslivs-clustret och bidra när vi samarbetar med företag om utbildningar och rekrytering. Underhåll och framkomlighet är viktiga frågor för företagen. Självklart ska någon från service och teknik finnas med i en grupp som kommunicerar kring näringslivsfrågor. Arbetsmarknadsenheten är en annan given medspelare kring näringslivsfrågorna. Alla kärnkompetenser i kommunen som näringslivet har nytta av ska ingå i ett samarbetscluster kring näringslivschefen.

Så skapar vi ett dynamiskt och effektivt näringslivs-cluster i Skara kommun!

Att utveckla handlar inte om att alltid utöka resurser, utan om att med ordning och reda skapa bästa resultat utifrån de resurser man har. Det viktigaste är att lyssna in behoven, och ha förmågan att ta fram förslag på hur man möter dem.

En röst på Moderaterna i Skara 2018 är en röst på en ledning som satsar på näringslivet!