Snart knackar vi på din dörr!

Skaramoderaterna vill höra vilka frågor du tycker är viktigast för Skara just nu och för framtiden! Vi vill höra dina synpunkter, dina förslag och dina frågor. Vi vill kunna representera dig i Skara!

Ett sätt att höra vad alla tycker är att knacka dörr. Vi kommer att gå runt i Skara och be om ett snabbt samtal i dörren, där vi får höra hur du vill att vi ska jobba för dig. Vi är otroligt tacksamma för varje samtal!

Nu har vi börjat knacka dörr i Ardala!
Nu har vi börjat knacka dörr i Ardala!

Vi har börjat så smått med att gå runt i Ardala, detta kommer att fortsätta i helgen. Vi kommer också att knacka dörr i Axvall och Varnhem inom kort, och sedan fortsätta i resten av kommunen. Om du vill försäkra dig om att vi knackar på just din dörr får du gärna maila till vårt oppositionsråd: ylva.pettersson@skara.se och lämna din adress så lovar vi att vi kommer! Om du har en specifik fråga så skriv den också, så försöker vi få med oss ett svar.

Vi ser fram emot alla samtal, och möjligheten att fortsätta jobba för Skara, för att din röst i Skara är viktig!

Moderaterna i Skara tar skolfrågan!

Att alla barn och ungdomar får den bästa möjliga utbildningen är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna utveckla och stärka samhället. Det är också en förutsättning för att varje människa ska kunna uppfylla sin fulla potential, och bli allt man kan bli. Skolan är därför en grundläggande fråga för såväl individ som samhälle. Det är därför det är en brinnande hjärtefråga för Moderaterna att stå upp för varje barns rätt till en bra, trygg och utvecklande skola.

Det var högt besökstryck under de timmar Skaramoderaterna talade skola på Klostergatan under lördagen.
Det var högt besökstryck under de timmar Skaramoderaterna talade skola på Klostergatan under lördagen.

I Skara finns det idag många barn och ungdomar som tappar taget om skolan. Brist på stöd, brist på kontinuitet, brist på arbetsro gör att elever inte får rätt chans att nå så långt de kan. Ordning och trygghet måste prioriteras.

Skara har problem med att rekrytera legitimerade lärare. Ännu sorgligare är att Skara har problem med att behålla de lärare och annan skolpersonal som redan arbetar i våra skolor. Brister i arbetsmiljön, arbetsvillkor och lön gör att kommunen tappar värdefulla medarbetare, och det är eleverna som får betala det högsta priset.

Skolorganisationen måste utvecklas. Skolledarna måste få möjlighet att utveckla sin verksamhet och tillräckliga resurser för att göra det. De måste tillåtas verka på sina enheter, och inte sitta upplåsta i centrala uppgifter. Den pedagogiska personalen måste få tid och frihet att använda sin professionalism till elevernas bästa. Den ekonomiska ramen måste bygga på verkligheten, inte på schabloner i en excel-fil.

Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg tog debatten om skolan.
Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg tog debatten om skolan.

Moderaterna i Skara har de senaste åren lagt fram en rad motioner i syfte att förbättra skolan. Tack vare Moderaternas arbete har vi fått genomfört en genomlysning av ekonomin för skolorna i Skara och vi har fått en plan för digitaliseringen på plats med ett specifikt innehåll och mål. Moderaterna kommer att fortsätta kämpa för varje elevs rätt till den bästa utbildningen. Bland våra kommande förslag finns:

* Kvalitetsmål för kontinuerlig kompetensutveckling av all personal i skolan
* Ökade ekonomiska resurser till barn- och ungdomsskolan
* Ökade satsningar på undervisningstid – den timplanslösa skolan får inte innebära att eleverna i Skara får mindre undervisning än i andra kommuner.
* En riktlinje för hur vi behåller legitimerade lärare och annan kvalificerad personal i skolan, kopplad till nödvändiga resurser
* En riktlinje om att Skara ska söka tillgängliga statsbidrag för kvalitetsutveckling i skolan, och utnyttja dem.
* En översyn med hjälp av extern kompetens, av linjeorganisationens gagn för skolan. Vi måste ha modet att organisera oss för verksamheten, och inte hålla fast vid strukturer som inte bidrar till utveckling och ett gott arbetsklimat.
* En plan för ökad personaltäthet i förskolan.
* Utvecklat samarbete mellan Omsorgsnämnd och Barn och Utbildningsnämnd för att förstärka elevhälsan.

Det krävs politiskt mod för att i grunden förbättra skolan. I dialog med alla invånare i Skara tar Moderaterna skolfrågan – tillsammans ska vi tala klarspråk om vår skolas behov, för att kunna få till stånd verklig förändring.