Moderaterna i Skara tar skolfrågan!

Att alla barn och ungdomar får den bästa möjliga utbildningen är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna utveckla och stärka samhället. Det är också en förutsättning för att varje människa ska kunna uppfylla sin fulla potential, och bli allt man kan bli. Skolan är därför en grundläggande fråga för såväl individ som samhälle. Det är därför det är en brinnande hjärtefråga för Moderaterna att stå upp för varje barns rätt till en bra, trygg och utvecklande skola.

Det var högt besökstryck under de timmar Skaramoderaterna talade skola på Klostergatan under lördagen.
Det var högt besökstryck under de timmar Skaramoderaterna talade skola på Klostergatan under lördagen.

I Skara finns det idag många barn och ungdomar som tappar taget om skolan. Brist på stöd, brist på kontinuitet, brist på arbetsro gör att elever inte får rätt chans att nå så långt de kan. Ordning och trygghet måste prioriteras.

Skara har problem med att rekrytera legitimerade lärare. Ännu sorgligare är att Skara har problem med att behålla de lärare och annan skolpersonal som redan arbetar i våra skolor. Brister i arbetsmiljön, arbetsvillkor och lön gör att kommunen tappar värdefulla medarbetare, och det är eleverna som får betala det högsta priset.

Skolorganisationen måste utvecklas. Skolledarna måste få möjlighet att utveckla sin verksamhet och tillräckliga resurser för att göra det. De måste tillåtas verka på sina enheter, och inte sitta upplåsta i centrala uppgifter. Den pedagogiska personalen måste få tid och frihet att använda sin professionalism till elevernas bästa. Den ekonomiska ramen måste bygga på verkligheten, inte på schabloner i en excel-fil.

Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg tog debatten om skolan.
Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg tog debatten om skolan.

Moderaterna i Skara har de senaste åren lagt fram en rad motioner i syfte att förbättra skolan. Tack vare Moderaternas arbete har vi fått genomfört en genomlysning av ekonomin för skolorna i Skara och vi har fått en plan för digitaliseringen på plats med ett specifikt innehåll och mål. Moderaterna kommer att fortsätta kämpa för varje elevs rätt till den bästa utbildningen. Bland våra kommande förslag finns:

* Kvalitetsmål för kontinuerlig kompetensutveckling av all personal i skolan
* Ökade ekonomiska resurser till barn- och ungdomsskolan
* Ökade satsningar på undervisningstid – den timplanslösa skolan får inte innebära att eleverna i Skara får mindre undervisning än i andra kommuner.
* En riktlinje för hur vi behåller legitimerade lärare och annan kvalificerad personal i skolan, kopplad till nödvändiga resurser
* En riktlinje om att Skara ska söka tillgängliga statsbidrag för kvalitetsutveckling i skolan, och utnyttja dem.
* En översyn med hjälp av extern kompetens, av linjeorganisationens gagn för skolan. Vi måste ha modet att organisera oss för verksamheten, och inte hålla fast vid strukturer som inte bidrar till utveckling och ett gott arbetsklimat.
* En plan för ökad personaltäthet i förskolan.
* Utvecklat samarbete mellan Omsorgsnämnd och Barn och Utbildningsnämnd för att förstärka elevhälsan.

Det krävs politiskt mod för att i grunden förbättra skolan. I dialog med alla invånare i Skara tar Moderaterna skolfrågan – tillsammans ska vi tala klarspråk om vår skolas behov, för att kunna få till stånd verklig förändring.

Stark start på spännande höst!

Stark start på spännande höst!

Skaramoderaternas tradition att ha 11-kaffe på Klostergatan sista lördagen varje månad är ett av alla sätt för invånare i Skara att prata med sina politiska representanter om hur vi tillsammans kan göra Skara ännu bättre. Vi är väldigt glada över alla möten och givande samtal som uppstår!

Skaramoderaterna har också bjudit in minoritetsledningen till utvecklad dialog och samverkan.Som opposition har M, C och Kd tagit stort ansvar för att det ska gå att ta beslut, för att Skara ska kunna gå framåt. Vi ser fram emot att fortsätta ta ansvar för Skara.

11-kaffe med Skaramoderaterna
11-kaffe med Skaramoderaterna

Har du frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till vårt Oppositionsråd!

ylva.pettersson@skara.se