Fredrik Nordström talar inte sanning om BUN:s budget!

Fredrik Nordström talar inte sanning om BUN:s budget!

Lotta Grönlund Plöen, gruppledare i Barn och utbildningsnämnden
Lotta Grönlund Plöen, gruppledare i Barn och utbildningsnämnden

Följande två insändare från Lotta Grönlund Plöen har publicerats i SKLT:

I torsdagens tidning kunde vi läsa att Kommunstyrelsens ordförande pekar på att en ”enig nämnd” godkände åtgärdspaketet på Katedralskolan i juni. I senaste Kommunfullmäktige stod Fredrik Nordström också i talarstolen och hävdade samma sak. Problemet är bara att han far med osanning! I protokollet från Barn- och Utbildningsnämndens junimöte kan man tydligt läsa att nämnden var allt annat än enig. Vi i oppositionen lade fram ett yrkande om extra tilldelning av pengar till Katedralskolan just av den anledningen att vi ansåg att det åtgärdspaket som Katedralskolan tvingades till var orimligt. Yrkandet gick igenom tack vare att Miljöpartiet höll med oss i frågan. Nämnden beslutade alltså att åtgärdspaketet var ohållbart. Socialdemokraterna reserverade sig. Att kalla det för en enig nämnd betyder att man antingen inte bryr sig om vad som är sant eller inte förstår!

Ärendet om den extra miljonen till Katedralskolan har sen förhalats och inte kommit till Kommunstyrelsen förrän nu i november. På onsdagen röstades det ner, och Skaras ledning menar att man vid bokslut får förklara varför pengarna inte räckte, och sen hoppas att det inte behöver belasta nästa års budget. Om det är enda sättet att göra, så skulle det betyda att man, i de fall oförutsedda saker inträffar, måste göra extrema besparingar i en verksamhet för att sen kanske få en benådning året efter? Vilken typ av verksamhet kan man bedriva då? Styrprinciperna medger avsteg, vilket gjordes för grundskola och förskola. Att Fredrik Nordström följer principerna när han vill och frångår dem när han vill är inte en princip som ger kvalitet åt Skara. I år har Katedralskolan dragit in på läromedel, lärartid och elevstöd på grund av åtgärdspaketet som vi alltså INTE var eniga om. Det är dags att Socialdemokraterna bekänner färg och visar om de vill ha Katedralskolan kvar eller inte. För oss är det uppenbart. Vår fantastiska Katedralskola måste få finnas kvar och utvecklas! Vi har Sveriges traditionsrikaste gymnasieskola, och den ska vi vara stolta över!

Insändare med replik efter att Fredrik Nordström i sitt svar inte förklarat varför han ljugit om att nämnden var enig om åtgärdsplanen

För det första: I Kommunstyrelsen la M C och KD fram ett kompromissförslag för Katedralskolan, framtaget i samarbete med Miljöpartiets representanter i BUN. Vi som är i opposition vet att det kan vara svårt att få igenom förslag, så vi tänkte att vi på det sättet skulle kunna skapa en väg framåt. Att Fredrik Nordström väljer att använda våra försök att nå en god kompromiss som ett härskartekniskt vapen mot oss visar tydligt för Skara var det stora hindret för politisk samverkan och gemensamt ansvarstagande ligger. För det andra: Vi särbehandlar inte gymnasieskolan. Vi vill att de ska få samma möjligheter att bedriva sin verksamhet som förskolan och grundskolan fick. Det är Fredrik Nordström som särbehandlar gymnasiet genom att plötsligt hänvisa till styrprinciper han tidigare själv frångått. Styrprinciper som vår kompromisslösning dessutom följde. Frågan om varför Fredrik Nordström ljuger i både pressen och talarstolen väljer han att inte alls svara på. 

Nu vill vi, och Skara, veta hur den politiska ledningen tänker agera för att Katedralskolan och alla fantastiska medarbetare och elever där ska få de bästa förutsättningarna att driva sin verksamhet och under kommande år slippa beslut och rubriker om besparingsåtgärder, åtgärdsplaner och underskott.

Lotta Grönlund Plöen (M)  BUN

Frukost med löften till Katedrals elever

Under tisdagen kom årets tvåor och treor till Katedralskolan för att starta upp ett härligt nytt läsår. Skaramoderaterna var där och boostade skolstarten med en frukostpåse och information om våra förslag för en ännu bättre skola i Skara. Vi föreslår bl.a. kraftigt ökade medel, i första hand 1,2 miljoner redan nu för att slippa de förödande besparingar som ledningen nu tvingar fram. Sedan vill vi även utöka Katedralskolans ram med 6 miljoner för att långsiktigt ge förutsättningar för att alla elever i Skara ska få den allra bästa utbildningen. Våra satsningar gäller t.e.x

Skaramoderaterna bjöd på frukost när Katedralskolan välkomnade eleverna till nytt läsr.
Skaramoderaterna bjöd på frukost när Katedralskolan välkomnade eleverna till nytt läsr.
  • Behåll mindre och programspecifika grupper så att undervisningen kan profileras och individualiseras
  • Ge all personal kvalificerad fortbildning. Inget är så viktigt för bra undervisning som skickliga lärare!
  • Studieresor, gästföreläsare och moderna läromedel är nödvändiga verktyg
  • Bevara och utveckla Katedralskolans fantastiska internationella utbyten
  • Undervisningstiden får inte fuskas med – man måste har råd och möjligheter att sätta in vikarier
  • Skolans lokaler och utrustning måste kunna uppdateras.
  • Sluta spara på våra barn och ungdomars utbildning!

En valseger för Moderaterna i Skara betyder att skolan äntligen får satsningar på innehåll!

Rösta på Moderaterna 2018!