Fredrik Nordström talar inte sanning om BUN:s budget!

Fredrik Nordström talar inte sanning om BUN:s budget!

Lotta Grönlund Plöen, gruppledare i Barn och utbildningsnämnden
Lotta Grönlund Plöen, gruppledare i Barn och utbildningsnämnden

Följande två insändare från Lotta Grönlund Plöen har publicerats i SKLT:

I torsdagens tidning kunde vi läsa att Kommunstyrelsens ordförande pekar på att en ”enig nämnd” godkände åtgärdspaketet på Katedralskolan i juni. I senaste Kommunfullmäktige stod Fredrik Nordström också i talarstolen och hävdade samma sak. Problemet är bara att han far med osanning! I protokollet från Barn- och Utbildningsnämndens junimöte kan man tydligt läsa att nämnden var allt annat än enig. Vi i oppositionen lade fram ett yrkande om extra tilldelning av pengar till Katedralskolan just av den anledningen att vi ansåg att det åtgärdspaket som Katedralskolan tvingades till var orimligt. Yrkandet gick igenom tack vare att Miljöpartiet höll med oss i frågan. Nämnden beslutade alltså att åtgärdspaketet var ohållbart. Socialdemokraterna reserverade sig. Att kalla det för en enig nämnd betyder att man antingen inte bryr sig om vad som är sant eller inte förstår!

Ärendet om den extra miljonen till Katedralskolan har sen förhalats och inte kommit till Kommunstyrelsen förrän nu i november. På onsdagen röstades det ner, och Skaras ledning menar att man vid bokslut får förklara varför pengarna inte räckte, och sen hoppas att det inte behöver belasta nästa års budget. Om det är enda sättet att göra, så skulle det betyda att man, i de fall oförutsedda saker inträffar, måste göra extrema besparingar i en verksamhet för att sen kanske få en benådning året efter? Vilken typ av verksamhet kan man bedriva då? Styrprinciperna medger avsteg, vilket gjordes för grundskola och förskola. Att Fredrik Nordström följer principerna när han vill och frångår dem när han vill är inte en princip som ger kvalitet åt Skara. I år har Katedralskolan dragit in på läromedel, lärartid och elevstöd på grund av åtgärdspaketet som vi alltså INTE var eniga om. Det är dags att Socialdemokraterna bekänner färg och visar om de vill ha Katedralskolan kvar eller inte. För oss är det uppenbart. Vår fantastiska Katedralskola måste få finnas kvar och utvecklas! Vi har Sveriges traditionsrikaste gymnasieskola, och den ska vi vara stolta över!

Insändare med replik efter att Fredrik Nordström i sitt svar inte förklarat varför han ljugit om att nämnden var enig om åtgärdsplanen

För det första: I Kommunstyrelsen la M C och KD fram ett kompromissförslag för Katedralskolan, framtaget i samarbete med Miljöpartiets representanter i BUN. Vi som är i opposition vet att det kan vara svårt att få igenom förslag, så vi tänkte att vi på det sättet skulle kunna skapa en väg framåt. Att Fredrik Nordström väljer att använda våra försök att nå en god kompromiss som ett härskartekniskt vapen mot oss visar tydligt för Skara var det stora hindret för politisk samverkan och gemensamt ansvarstagande ligger. För det andra: Vi särbehandlar inte gymnasieskolan. Vi vill att de ska få samma möjligheter att bedriva sin verksamhet som förskolan och grundskolan fick. Det är Fredrik Nordström som särbehandlar gymnasiet genom att plötsligt hänvisa till styrprinciper han tidigare själv frångått. Styrprinciper som vår kompromisslösning dessutom följde. Frågan om varför Fredrik Nordström ljuger i både pressen och talarstolen väljer han att inte alls svara på. 

Nu vill vi, och Skara, veta hur den politiska ledningen tänker agera för att Katedralskolan och alla fantastiska medarbetare och elever där ska få de bästa förutsättningarna att driva sin verksamhet och under kommande år slippa beslut och rubriker om besparingsåtgärder, åtgärdsplaner och underskott.

Lotta Grönlund Plöen (M)  BUN

En skola för alla – utom vissa??

En skola för alla – utom vissa??

Alla barn ska, utifrån sina förutsättningar, få likvärdiga möjligheter att lära. Vi måste ge politiska förutsättningar för att detta ska bli verklighet i alla våra skolor och för alla barn. COSV [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Alla barn ska, utifrån sina förutsättningar, få likvärdiga möjligheter att lära. Vi måste ge politiska förutsättningar för att detta ska bli verklighet i alla våra skolor och för alla barn.COSV [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
I media rapporteras att i Skara har man nu fattat beslut som hänsynslöst drar undan grunden för ett barn, ett barn vars behov av stöd är väl utrett och fastställt, ett barn som äntligen hittat en fast grund i skolan att börja bygga en bra framtid på. Det är mycket möjligt att Skara i detta följt lagen, men det är uppenbart att Falköping, Götene och Vara t.ex. hittat sätt att följa lagen som hjälpte de elever som behöver samma stöd som det här barnet, sätt att hjälpa som Skara alltså avstått från.

Om vi ska ha en inkluderande skola och ett inkluderande samhälle i Skara måste det finnas utrymme för humanitärt värdiga beslut. Delar av de medel som kunde ha hjälpt det här barnet – och därmed alla de barn och deras familjer som nu drabbas hårt av att hela skolan riskerar att läggas ner efter Skaras agerande – förvandlades istället till en ”vinst” på 72 miljoner som den politiska minoritetsledningen slår sig för bröstet med. När politiker inte förvandlar våra gemensamma medel till verksamhet blir det individer som får betala priset, och de mest utsatta får också betala mest.

Ett mått på ett samhälles grad av civilisation är hur man behandlar sina mest utsatta medlemmar. För oss Moderater är det en självklarhet att värna om individen, och bland alla människor som hamnar i utanförskap och utsatthet finns det inga vi har en större skyldighet att värna om än barnen.

Lotta Grönlund Plöen, Barn och Utbildningsnämnden

Ylva Pettersson, Oppositionsråd

Texten har varit publicerad som insändare 2017-04-26