Val 2018: Moderaterna satsar på Näringslivs-cluster i Skara!

Val 2018: Moderaterna satsar på Näringslivs-cluster i Skara!

Skara har ett rikt och brett näringsliv som är en bärande grund för framtidsbygget!
Företagarna i Skara vill kunna utvecklas och expandera. De vill kunna rekrytera rätt kompetens, de vill få snabba besked om bygglov och andra myndighetsbeslut, de vill ha god kommunal service.

Skaramoderaterna levererar!

De gånger företagare behöver samverka med kommunen ska sådant samarbete ske enkelt, med tydliga kommunikationsvägar och förutsägbara beslut. Det Moderata initiativet ”Förenkla helt enkelt” var ett viktigt steg i rätt riktning.

Nu har Skaramoderaterna en mängd konkreta förslag på hur vi ytterligare förbättrar näringslivsklimatet och gör Skara ännu bättre för alla som vill etablera sig här, eller utveckla sitt företag i vår kommun.

Vi vill börja med att

INRÄTTA ETT KOMMUNALT NÄRINGSLIVS-CLUSTER

Näringslivschefen i Skara har en viktig roll när det gäller att agera nav för kommunal samverkan kring frågor som är viktiga för näringslivet. Det finns dock inte idag någon näringsenhet som kan brainstorma, underlätta eller verkställa i de ärenden som näringslivschefen behandlar. Inte heller finns det någon näringslivsstab med utföraransvar, eller som kan vara tentaklar ut i de verksamheter som näringslivet vill samverka med.

Vi vill att varje kommunal verksamhet som är viktig i samspelet med näringslivet ska ha en spelare med i näringslivslaget.

Plan- och byggfrågor är ofta av stor betydelse för de lokala företagen. En medarbetare där bör självklart finnas med i gruppen kring näringslivsfrågorna. Kompetensbryggor mellan utbildning och näringsliv blir allt viktigare. En medarbetare i utbildningssektorn ska naturligtvis finnas med i näringslivs-clustret och bidra när vi samarbetar med företag om utbildningar och rekrytering. Underhåll och framkomlighet är viktiga frågor för företagen. Självklart ska någon från service och teknik finnas med i en grupp som kommunicerar kring näringslivsfrågor. Arbetsmarknadsenheten är en annan given medspelare kring näringslivsfrågorna. Alla kärnkompetenser i kommunen som näringslivet har nytta av ska ingå i ett samarbetscluster kring näringslivschefen.

Så skapar vi ett dynamiskt och effektivt näringslivs-cluster i Skara kommun!

Att utveckla handlar inte om att alltid utöka resurser, utan om att med ordning och reda skapa bästa resultat utifrån de resurser man har. Det viktigaste är att lyssna in behoven, och ha förmågan att ta fram förslag på hur man möter dem.

En röst på Moderaterna i Skara 2018 är en röst på en ledning som satsar på näringslivet!

M på LRF:s årsstämma

Skaramoderaterna hade glädjen att få besöka LRF:s stämma i Vara den 13 mars.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson tillsammans med bl.a.regionlistans förstanamn Charlotte Nordström, Grästorps kommunalråd Kent Larsson samt Varas oppositionsråd Gabriela Bosnjakovic på LRF:s stämma.
Oppositionsrådet Ylva Pettersson tillsammans med bl.a.regionlistans förstanamn Charlotte Nordström, Grästorps kommunalråd Kent Larsson samt Varas oppositionsråd Gabriela Bosnjakovic på LRF:s stämma.

Moderaterna anser att äganderätten måste stärkas, regelverk förenklas och myndighetskontakter underlättas.

– Som lantbrukare är det naturligtvis viktigare för mig än för någon annan att mina djur mår bra, att min skog vårdas och att mina marker brukas på ett hållbart sätt så att jag är rädd om det som ger mig och min familj vårt levebröd. Att jag dessutom vill lämna över en gård till mina barn som är i ännu bättre skick och utvecklats hållbart är en självklarhet. Vi måste lita på lantbrukarnas och markägarnas starka vilja att värna om vår miljö och vår natur! var ett inspel från en av deltagarna i LRF:s stämma 13 mars i Vara.

Skaramoderaterna vill föra en politik som bygger på detta förtroende.
Skaramoderaterna vill verka för enklare tillståndshanteringar och snabb och bra dialog. Vi vill också utveckla forum för mer proaktiv dialog mellan markägare och länsstyrelsen, ett utvecklingsområde som många lantbrukare efterfrågar.

Skaraborg är Sveriges skafferi. Vi Moderater vill se mer närproducerad mat, förutsägbara myndighetsbeslut och konsekvent samverkan mellan kommun och markägare.

Vi vill tacka LRF Västra Götaland för att vi fick besöka stämman!