SkaraAlliansens budget – en framtidssatsning!

SkaraAlliansens budget – en framtidssatsning!

SkaraAlliansen gör i sitt budgetförslag för 2020 en mängd satsningar som ger Skara en avgörande ny skjuts framåt.

60774072_351331518920205_6571781046461792256_n

Äntligen finns det politiska modet att inleda byggnation av ett nytt särskilt boende vid Viktoriasjön! Med Alliansens förslag kan detta börja 2020 och stå färdigt 2023-24. Ett värdigt, vackert och tryggt boende för våra äldre med högkvalitativ omsorg på en av Skaras mest attraktiva platser.

Genom avsiktsförklaringen Skolstaden Skara får Skara en ny plattform för samverkan som kan ge den bästa utbildningen till varje elev i Skara, och stärkt kompetensförsörjning och arbetsmarknad i hela kommunen. Ett oerhört viktigt steg för Skara! Tack vare att SFI, Komvux och AME kan bli sambos stärks alla invånares väg till ett jobb! Genom att hyra ut del av Katedralskolan till Olinsgymnasiet förvandlas en tung lokalkostnad till en inkomst, och Katedralskolans attraktionskraft ökar när mer av skolpengen kan gå till undervisningen istället för lokaler, och hela skolan fylls med gymnasieelever som ger liv och lust till campusupplevelsen i Skara.

Ett ambitiöst miljöprogram ger Skaras elever och äldre närproducerad mat, giftfria miljöer och en renare kommun. Klimat och miljö går hand i hand i nya, breda satsningar på hållbarhet.

Alla i Skara kan med MerÖppet på biblioteket få bättre tillgång till detta kulturella nav, och till den glädje och gemenskap som biblioteket erbjuder. En viktig satsning som länge behövt lösas och som nu äntligen SkaraAlliansen genomför!

Vilan utvecklas med nytt konstgräs, sarg och sekretariat i ishallen, dränering, och tillgång till Vilanhallen. Dessutom tas planer fram för en tillbyggnad av multifunktionsutrymmen, rackethall och klubbrum. Över 11 miljoner satsas i utbyggnad av Vilan 2020!

En ny förskola byggs 2020, och ytterligare förskoleplatser byggs till 2021.

Fortsatt fokus på näringsliv, kompetensförsörjning och planhantering ger ännu bättre förutsättningar för gott företagarklimat i Skara – SkaraAlliansen har redan vänt kurvan uppåt och det arbetet ska utvecklas!

Omsorgen och Skolan får viktiga 8 miljoner extra i budget, och ändå får SkaraAlliansen plusresultat för både 2020 och 2021. Så hanteras varje skattekrona med respekt, och värde för Skaras invånare!

S, V och Mp har lagt ett gemensamt budgetförslag med 20 öre mer i skattehöjning. Hela den pengen går till att vrida klockan tillbaka och hejda den utveckling som skett efter maktskiftet. Oppositionen vill stoppa bygget av ett nytt äldreboende och istället tillsätta en ny utredning som kan förlänga den redan 15 år långa långbänken utan att lösa Skaras behov.
Oppositionen vill frångå de praktiska lösningar som möjliggör Skolstaden Skara
och istället tvinga Katedralskolan att fortsätta sin kräftgång med underfinansierad verksamhet och färre och färre gymnasister i Skara.
Oppositionen vill hindra samlokalisering av AME och Vuxenutbildningen, och försvaga länken mellan utbildning och jobb i Skara.
Oppositionen vill hindra köp av strategiska fastigheter i Varnhem till fördel för korta och dyra hyreskontrakt utan långsiktiga mål
Oppositionen vill dra ner ambitionen i miljöarbetet och minska hastigheten i Skaras satsningar på hålllbarhet och kilmatpositivt arbete.
Oppositionen utlovar medel till skolan och omsorgen som inte finns i deras budget, där slutresutlatet ligger miljontals under 0:- redan 2021. Att lova pengar man inte har – detta tar vi med bestämdhet avstånd från!

Alla våra förslag är finansierade!

Alla våra förslag är finansierade!

I valtider går alla partier ut med löften, och det kan vara svårt att skilja tomma vallöften om en avlägsen framtid, från förslag som går att genomföra i nutid.

Skaramoderaternas valprogram är finansierat till sista kronan. Vi ger inga tomma vallöften! Det vi nu går ut och lovar: 6,5 miljoner+1,5 miljon i personalresurs till Omsorgen, 5,5 miljoner+1,5 miljon i personalresurs samt 500 000 till marknadsföring av Katedralskolan ligger redan i vår budget och är betalt och klart vid en valseger och ett maktskifte!

ALLA MODERATERNAS FÖRSLAG ÄR FINANSIERADE!

Hur?

Främst gör vi besparingar inom fordonsparken samt administration inom kommunstyrelsen, och lägger i princip ett stopp för alla kostnader för externa konsulter, rekryteringsfirmor, externt inköpta PR-tjänster mm. Sammanlagt gör vi på så sätt besparingar på drygt 6 miljoner på Kommunstyrelsen, ca 2 miljoner på Service och teknik (bilparken) samt mindre besparingar inom Kultur och fritid till följd av omorganisationen i förvaltningen. Vi lägger oss även på ett totalresultat som är ca 5 miljoner lägre än S-ledningens, ca 12 miljoner lägre än SD:s. Vi har ändå ett positivt slutresultat i kommunen för 2019!

Läs hela vår budget här – alla satsningar och effektiviseringar är redovisade!
Bläddra genom att klicka på pilen uppe till höger, eller genom att klicka på övre högra hörnet.

En röst på Skaramoderaterna är en röst på skolan, omsorgen och tryggheten i Skara!