Snart knackar vi på din dörr!

Skaramoderaterna vill höra vilka frågor du tycker är viktigast för Skara just nu och för framtiden! Vi vill höra dina synpunkter, dina förslag och dina frågor. Vi vill kunna representera dig i Skara!

Ett sätt att höra vad alla tycker är att knacka dörr. Vi kommer att gå runt i Skara och be om ett snabbt samtal i dörren, där vi får höra hur du vill att vi ska jobba för dig. Vi är otroligt tacksamma för varje samtal!

Nu har vi börjat knacka dörr i Ardala!
Nu har vi börjat knacka dörr i Ardala!

Vi har börjat så smått med att gå runt i Ardala, detta kommer att fortsätta i helgen. Vi kommer också att knacka dörr i Axvall och Varnhem inom kort, och sedan fortsätta i resten av kommunen. Om du vill försäkra dig om att vi knackar på just din dörr får du gärna maila till vårt oppositionsråd: ylva.pettersson@skara.se och lämna din adress så lovar vi att vi kommer! Om du har en specifik fråga så skriv den också, så försöker vi få med oss ett svar.

Vi ser fram emot alla samtal, och möjligheten att fortsätta jobba för Skara, för att din röst i Skara är viktig!

Vi vill satsa på Vilan!

(Bilden: Padel är en av de sporter som skulle kunna utövas i en ny rackethall! By DLCAM87 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons)
(Bilden: Padel är en av de sporter som skulle kunna utövas i en ny rackethall! By DLCAM87 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Vilanområdet är något som vi i Skara verkligen kan vara stolta över. Långväga gäster överöser faciliteterna och bemötandet från vår personal med mycket beröm. Vi har sett hur intäkterna från tex uthyrning av ishallen för lägerverksamhet ökat från år till år och intresset är så stort att det mer eller mindre är fullbokat redan då ett nytt kalenderår startas. Möjligheterna till lägerverksamhet med en ishall i drift under sommarhalvåret är unika och lockar föreningar från hela landet.

Vi Moderater, Centerpartister och Kristdemokrater vill med vårt budgetförslag satsa ytterligare för att t.ex. bredda utbudet kring fritids och lägerverksamhet. Vi vill skapa möjligheter för byggandet av en Rackethall med chans för tennisklubbar att kunna genomföra större tävlingsarrangemang och möjligheter för t.ex. pingis och paddle att kunna samlas tillsammans under samma tak. Investeringen vore möjlig för kommunen att göra då kostnaderna skulle täckas av externa intäkter. Så fortsätter vi att långsiktigt skapa möjligheter för alla i Skara att kunna ha en rik och varierad fritid, och inte minst ytterligare chanser för barn och ungdomar att komma in i en social och hälsosam gemenskap.

Fredrik Öhrberg (M)

Carina Ahlström (M)

Jonas Hammar (M)