Ta vara på allas kraft!

För att samhället ska vara fortsatt starkt och erbjuda alla människor möjlighet att leva ett rikt liv krävs att näringsliv, myndigheter och organisationer samverkar för att varje individs kraft och förmågor ska komma till sin rätt. Detta är kärnfrågor för Moderaterna, och för andre vice ordförande Elisabeth Svantesson.

Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker Bert Karlssons Rullebo

Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker Bert Karlssons Rullebo

Under ett besök i Skara har Svantesson träffat Bert Karlsson och pratat om hur mottagandet av människor som kommer till Sverige på flykt undan krig och förtryck ser ut idag, och vad som bör utvecklas för att förenkla och förbättra. Svantesson fick också möjligheten att besöka Rullebo och samtala med Bert Karlsson kring förutsättningar för nybyggnation i kommunerna.

Därefter följde ett besök på Planeten som bedriver verksamhet för människor i utanförskap, eller i risk för utanförskap. På Planeten finns en kravlös mötesplats som kan verka som en livboj för människor som tappar, eller inte ännu har funnit, fotfästet i samhället. Elisabeth Svantesson lyfte hur viktigt det är att värna om civilsamhällets erfarenheter, driv och kunskap för att vi alla gemensamt ska kunna bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle. Oppositionsråd Ylva Pettersson och Skaramoderaternas ordförande Markus Hagberg tog upp hur samarbetet med civilsamhället är en viktig grund för kommunens utveckling av projekt för social hållbarhet, satsningar som återspeglas i M, C, Kd:s gemensamma budget.

Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker IAC Group i Skara

Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker IAC Group i Skara

Ett besök på IAC visar hur viktigt det är att se alla människor som potentiellt värdefulla medarbetare i ett företag. På IAC har man framgångsrikt arbetat med olika former av internutbildningar och samarbeten med externa instanser för att ge varje individ som söker och får arbete och vill utvecklas på arbetsplatsen en chans att stärkas på jobbet. Elisabeth Svantesson instämmer i behovet av att kombinera framgångsrikt företagande med social hållbarhet, en väg framåt för ett starkt Sverige som tar vara på alla människors kraft, och ger alla människor möjligheter att bidra och utvecklas.

M, C Kd vann debatten!

Måndag 20 juni fattade Kommunfullmäktige beslut om Skaras budget 2017.

Genom att Sverigedemokraterna valde att släppa igenom den styrande minoritetens förslag, gick Skara miste om M, C, Kd:s förslag för ett utvecklande och utvecklat Skara. M, C Kd förlorade därmed omröstningen om budgeten, men vann den politiska debatten!

Vårt Oppositionsråd Ylva Pettersson höll det Moderata öppningsanförandet.

Vårt Oppositionsråd Ylva Pettersson höll det Moderata öppningsanförandet.

Nu får barn- och ungdomsskolan nästan bara hälften så mycket extra medel som man hade fått med Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag. Detta är extremt bekymmersamt, med tanke på Skaras sjunkande skolresultat. Varje barn, varje ungdom som inte får rätt hjälp och stöd i skolan är ett misslyckande för samhället. Moderaterna fortsätter dock kampen för alla elevers rätt till rätt undervisning och stöd, och redan i Kommunfullmäktige igår lade M fram en motion om att öka personaltätheten i förskolan.

Moderaterna kommer också, tillsammans med C och Kd, att fortsätta kämpa för förstärkningar i elevhälsan, bättre och fler samarbeten med civilsamhället för att stärka arbetet med integration och inkludering, modernare och hållbarare satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, landsbygd och kultur. Inte minst är byggnation för att möta framtidens behov en hjärtefråga!

I Skara ska alla vara trygga, och känna sig trygga. Vi kommer därför att ta fram fler förslag för att stärka säkerheten och tryggheten i orten. Den brist på helhetstänk som präglar den styrande minoritetens politik måste motverkas.

Den styrande minoriteten i Skara med (S) i spetsen försökte flera gånger i budgetdebatten hävda att politiken inte bör lägga konkreta förslag. Man försökte begränsa vilka frågor som fick beröras och hur. Moderaterna menar att politik handlar just om att våga, och kunna, lägga konkreta förslag. Demokratin finns inte till för att göra det bekvämt att styra samhället, utan för att garantera alla människors rättigheter.

Ledning kräver förmågan att se framåt, att lyssna in vilka som är de bästa förslagen och ta till sig dem, att kunna samarbeta och prioritera.

Ledning kräver mod.

I budgetdebatten 20 juni blev det tydligt att det är M, C och Kd som har både politiken och modet för att leda Skara mot en ännu bättre framtid.