Alla våra förslag är finansierade!

Alla våra förslag är finansierade!

I valtider går alla partier ut med löften, och det kan vara svårt att skilja tomma vallöften om en avlägsen framtid, från förslag som går att genomföra i nutid.

Skaramoderaternas valprogram är finansierat till sista kronan. Vi ger inga tomma vallöften! Det vi nu går ut och lovar: 6,5 miljoner+1,5 miljon i personalresurs till Omsorgen, 5,5 miljoner+1,5 miljon i personalresurs samt 500 000 till marknadsföring av Katedralskolan ligger redan i vår budget och är betalt och klart vid en valseger och ett maktskifte!

ALLA MODERATERNAS FÖRSLAG ÄR FINANSIERADE!

Hur?

Främst gör vi besparingar inom fordonsparken samt administration inom kommunstyrelsen, och lägger i princip ett stopp för alla kostnader för externa konsulter, rekryteringsfirmor, externt inköpta PR-tjänster mm. Sammanlagt gör vi på så sätt besparingar på drygt 6 miljoner på Kommunstyrelsen, ca 2 miljoner på Service och teknik (bilparken) samt mindre besparingar inom Kultur och fritid till följd av omorganisationen i förvaltningen. Vi lägger oss även på ett totalresultat som är ca 5 miljoner lägre än S-ledningens, ca 12 miljoner lägre än SD:s. Vi har ändå ett positivt slutresultat i kommunen för 2019!

Läs hela vår budget här – alla satsningar och effektiviseringar är redovisade!
Bläddra genom att klicka på pilen uppe till höger, eller genom att klicka på övre högra hörnet.

En röst på Skaramoderaterna är en röst på skolan, omsorgen och tryggheten i Skara!

Handeln i Skara ska vi vara stolta över och rädda om!

Handeln i Skara är en viktig framtidsfråga som är högst aktuell i de politiska diskussionerna i Skara. Vi har fantastiskt duktiga handlare som lockar till sig kunder från när och fjärran tack vare kvalitet, service och god tillgänglighet. När vi utvecklar stadskärnan och handelsområden i Skara ska självklart handlarnas inspel tas tillvara, så vi tillsammans kan fortsätta att bli ännu bättre.

Kent och Ylva är glada över att handlarna tar sig tid att prata om hur vi kan hjälpas åt att stärka Skara.
Kent och Ylva är glada över att handlarna tar sig tid att prata om hur vi kan hjälpas åt att stärka Skara.

Skaramoderaterna går runt och pratar med handlarna i Skara. En rolig iakttagelse vi gör är att i många affärer får vi diskret backa ut igen för det är så gott om kunder att vi inte vill störa! Härligt att se en tisdagförmiddag!
Från andra av handlarna får vi till oss många konkreta synpunkter och förslag, kring både gestaltning, parkeringar och samverkan.

En synpunkt som alla är överens om är att vi måste hjälpas åt att lyfta all service och allt utbud som finns i Skara. Vi ska vara stolta över det fina utbud vi har, och allt vad Skara kan erbjuda. Företag lockar företag, och attityden till företagarna måste vara positiv, effektiv och lösningsinriktad.

Med en rejäl lista med synpunkter och förslag i ryggsäcken vill vi tacka alla handlare som tar sig tid att prata med oss och ge oss värdefulla vägar framåt.

Om vi inte kom åt att prata med dig – hör av dig!! Allas åsikter bidrar till att ge vårt fina Skara positiv skjuts framåt!