Tiggeri är inte arbete.

Tiggeri är inte arbete.

Pengar i pappmugg cementerar fattigdom.

EU-medborgares fria rörlighet har vissa förutsättningar. För att få uppehålla sig i ett annat EU-land krävs först och främst egen försörjning, eller att man på ett relevant sätt står till arbetsmarknadens förfogande. Uppfylls inte dessa kriterier ska man efter tre månader återvända till det land varifrån man kom. Den fria rörligheten innebär alltså inte att man kan åka till ett annat land och förvänta sig att där bli omhändertagen, eller i brist på omhändertagande tigga. Tiggeri är inte arbete.
Tiggeriet för med sig många problem såsom olagliga bosättningar, men också långtgående risker exempelvis i form av människohandel och prostitution. Att understödja tiggeriet är därför knappast att långsiktigt hjälpa människor.
Vårt samhälle bygger på att vi medborgare underförstått tecknat ett samhällskontrakt som innebär att den skatt vi betalar går till de gemensamma byggstenarna i form av vård, skola och omsorg – ett finmaskigt välfärdsnät där ingen ska behöva tigga och vara beroende av okända välgörare –, ett synsätt skapat i demokratiskt samförstånd och utvecklat under det senaste dryga halvseklet. Vi måste vara på det klara med att det uppstår långtgående följder om vi börjar rucka på grunderna i detta samhällsbygge.

En utsträckt hand är viktig, men hjälpen ska ges på rätt sätt!  (foto: Tobias Wolter)
En utsträckt hand är viktig, men hjälpen ska ges på rätt sätt! (foto: Tobias Wolter)

I dagarna har regeringens nationella tiggerisamordnare, Martin Valfridsson, och ansvarig minister, Åsa Regnér, i riksmedia framhållit problemen med att fortsätta ge pengar till tiggare i Sverige. Budskapet är tydligt: Pengar i pappmuggen cementerar fattigdom och utanförskap. Bättre är att ge pengar till organisationer som hjälper på plats i hemländerna. Analysen är korrekt. Det är bara en varaktig förändring av situationen i Rumänien och Bulgarien som verkligen hjälper en utsatt grupp – som är långt större än det antal individer som nu uppehåller sig i Sverige.
I diskussion och samtal har vi mött många som uttrycker att de själva mår bra av att ge pengar till tiggare. Det är säkert så. Men tyvärr, och säkert helt omedvetet, innehåller denna hållning ett slags cynism; att utsatta människor görs till instrument för någon annans känslor. Målsättningen måste vara att romernas situation i deras hemländer varaktigt förändras till det bättre, inte att svenskar ges möjlighet att känna sig givmilda och goda, att döva ett dåligt samvete för stunden i utbyte mot några kronor som de facto cementerar fattigdom och utanförskap.

Denna fråga kan inte styras av känslor. Vår uppmaning, även om den kan verka hård, är därför densamma som Martin Valfridssons och Åsa Regnérs: Sluta ge pengar i pappmuggen! Ge istället till de organisationer som kan åstadkomma långsiktig och varaktig förändring på plats!

Elisabet Stålarm (M), Oppositionsråd Skara
Markus Hagberg (M), v. ordf. Omsorgsnämnden, Skara

Historiskt ögonblick!

Historiskt ögonblick!

Efter år av diskussioner och förberedelser har nu ett nytt förbund bildats för Moderaterna i Västra Götaland.

Charlotte Nordström   (foto: Kristina Gustafsdotter)
Charlotte Nordström vid Förbundsstämman (foto: Kristina Gustafsdotter)
Genom att bilda ett gemensamt förbund kan vi bli starkare, synligare och skarpare. I ett enat förbund kan kommunerna i Västra Götaland nyttja en gemensam struktur för effektivare administration, politikutveckling, kampanjorganisation o.s.v.

Skaramoderaterna deltog självklart i detta historiska beslut, och Charlotte Nordström gjorde ett uppskattat inlägg där hon betonade vikten av stöd till de Moderata kommunkretsarna.

– All politik är lokal, framhöll Charlotte Nordström, och därför måste vi understryka vikten av att hjälpas åt med att utveckla och stötta verksamma Moderater i kommunerna.

Förbundets ordförande Johnny Magnusson knöt i sitt slutanförande an till inlägget från Skaramoderaternas representant och betonade att det nya Förbundet kommer att lägga stor vikt vid att utveckla effektivt stöd till det politiska arbetet i kommunerna.

Anna Kinberg Batra: - Vi är starka och väl förberedda, Sverige behöver Moderat politik!
Anna Kinberg Batra: – Vi är starka och väl förberedda, Sverige behöver Moderat politik!

Invigningstalet vid det nya förbundets bildande hölls av partiledare Anna Kinberg Batra.

Anna Kinberg Batra ser det genomgripande utvecklingsarbete som nu äger rum inom Moderaterna som ett startskott för en framgångsrik valkampanj och en effektiv grundstruktur som kommer att möjliggöra en ytterligare förbättrad Moderat politik.

– Vi vill inte bara ha makten, vi vill leverera! förklarade partiledaren.

Med ett nytt förbund för Moderaterna Västra Götaland strävar vi mot gemensamma mål med större styrka och effektivitet.
Skaramoderaternas arbete med att använda detta för att göra Skara ännu bättre är redan påbörjat!