STYRELSE

Rolf Källman, ordförande, medlemsansvarig, materialansvarig, nomineringskommitté
Lotta Grönlund Plöen, vice ordförande, sociala medier, gruppledare
Richard Pettersson, valledare, utbildningsansvarig, samtalskampanj, valberedning
Carina Ahlström, sekreterare
Patrik Grönlund, kassör
Thomas Karlsson, ledamot
Sture Nilsson, ledamot
Carina Ahlström, ledamot
Tommy Schalén, ledamot
Jan-Olof Bohlin, nomineringskommitté
Per Jansson, revisor
Stefan Vedebrand, revisor
Görel Wånelid, MQ-ansvarig, nomineringskommitté
Lars Olén, senioransvarig
Marie Nilsson, webbansvarig, digital valledare
Inger Jansson, valberedning sammankallande
Sven-Olof Ask, nomineringskommitté sammankallande
Ewa Karlsson, nomineringskommitté

Ersättare

Susanne Stadig, ersättare ledamot, nomineringskommitté
Patrik Nordström, revisorersättare
Mats-Olov Johansson, revisorersättare

Har du en fråga till någon i styrelsen så når du oss via vår gruppledare Lotta Grönlund Plöen
Lotta.GronlundPloen@skara.se