Rolf Källman

Moderaterna Skara

Foto: Martin Frick

Vad arbetar du med?
Jag är lantbrukare från Skallmeja.

Varför blev du moderat?
För mig var det ett naturligt val eftersom jag tror på människan och individen. Frihet är avgörande för att vi ska kunna bli allt vi har förutsättningar att bli. Jag började i Ardalamoderatförening i början 70 talet. Sedan har jag varit förtroendvald sedan1982. Jag har sett Skaras utveckling, Skara sommarland etableras, Jula, åkerinäringen, småindustrin,nya bostadsområden mm.

Vad har du för politisk förebild?
Min förebild är Gösta Boman.

Vilka frågor ser du som viktigast för Skaras framtid?
Att hela kommunen, landsbygd och stad utvecklas med fortsatt byggande är viktiga frågor för mig, samt bättre vägunderhåll på landsbygden. Jag engagerar mig politiskt just för att de här frågorna är avgörande för Skaras framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.