Felaktiga uppgifter om memorialplats för Uno Bohman

Rätt ska vara rätt om Uno Bohmans memorialplats.

Uno Bohmans livsgärning är i hög grad levande i Skara.
Uno Bohmans livsgärning är i hög grad levande i Skara.
På onsdag i kommunstyrelsen kommer den motion att behandlas där jag igen lyfter Karl-Gustav Bynkes och Anita Afzelius Alms förslag att uppkalla en memorialplats efter Uno Bohman. Denna gång i riktlinje med principen man hänvisade till när den första motionen inte bifölls, nämligen att tre år måste förflyta efter den persons bortgång som man vill uppkalla platsen efter.
I Nlt, liksom i tjänstemannaberedningen, påstås det felaktigt att Prubbatorget pekats ut som lämpligt att döpa om. Om det hade varit ett förslag hade det självklart stått så i motionen, vilket det alltså inte gör. Motionen säger alltså att det är en möjlighet för kommunen att beakta platsen framför Bladhska eller bibilioteket för memorialplatsen, alltså en liten del av Prubbatorget, för att den skulle kunna uppkallas efter Uno Bohman och förses med namnskylt. Detta skulle då kunna ske på samma sätt som när namnberedningen i Stockholm t.ex. föreslog att Stadsbyggnadsnämnden skulle besluta att ett hörn av Vasaparken i Stockholm skulle få heta ”Astrid Lindgrens plats” eller ”Astrid Lindgrens täppa”. Detta är en möjlighet motionen lyfter att man kan se över, det är inte ett fast förslag i motionen. Och det är viktigt att understryka: Att döpa om Prubbatorget har aldrig varit på tal överhuvudtaget! Om kommunstyrelsens sammanträde hade inväntats hade detta tydliggjorts.
Det vackra lilla hörn av Vasaparken i Stockholm som till slut namngavs "Astrid Lindgrens terrass"
Det vackra lilla hörn av Vasaparken i Stockholm som till slut namngavs ”Astrid Lindgrens terrass”

Att fatta politiska beslut om att namnge platser för att hedra personer har en lång historisk tradition. Beslut kan tas av Kommunfullmäktige, av Kommunstyrelsen, en byggnadsnämnd eller som i Uppsala av en speciellt inrättad namngivningsnämnd. I t.ex. Kalmar har Kommunfullmäktige beslutat att platser t.o.m. ska kunna uppkallas efter levande personer som man politiskt vill hedra.
Jag ser nu fram emot att kommundirektören i Skara får bereda ett förslag till beslut om hur Skara framledes ska hantera frågan. Ett beslut som i enlighet med kommunallagen kommer att fattas av politikerna.

Ylva Pettersson, oppositionsråd i Skara (M)

Hästnäringen är viktig för Skara!

Skara ligger mitt i Sveriges skafferi, där lantbruket och landsbygdens alla näringar bidrar till en hållbar utveckling och ett rikt utbud av service och fantastiska produkter.

I Moderaternas lopp på Axevalla delades priset ut till vinnaren Christian Persson och Harvey Boko av kommunalrådskandidaten Ylva Pettersson och regionsrådskandidaten Charlotte Nordström.
I Moderaternas lopp på Axevalla delades priset ut till vinnaren Christian Persson och Harvey Boko av kommunalrådskandidaten Ylva Pettersson och regionsrådskandidaten Charlotte Nordström.
Riksdagsledamot Cecilia Widegren
Riksdagsledamot Cecilia Widegren

Hästnäringen är unikt värdefull både som näring och som viktig fritidsgren som bidrar till hälsa och välmående.
Skaramoderaterna deltog under söndagen i en härligt givande dag om hästnäringens utveckling och potential, som genomfördes på Axevalla travbana. Riksdagsledamot Cecilia Widegren informerade om alla de politiska frågor som drivs av Moderaterna och Alliansen för att lyfta hästen som näringsgren och för att utveckla hästnäringens möjligheter att bidra till hela Sveriges utveckling. Idag sysselsätter hästnäringen 30 000 heltidsanställningar, och de lagförändringar som Moderaterna bidragit till när det gäller tex Friskvårdsbidraget gör att potentialen hela tiden växer.

För Skara är det viktigt att stödja och verka för hästnäringens fortsatta utveckling. SLU, Skålltorp och BYS är bara några av de fantastiska verksamheter som är viktiga för Skara. Travet bidrar med viktiga pusselbitar till besöksnäringen och ger skaraborna ett stort mervärde genom evenemang och events. Skaramoderaterna har varit drivande och delaktiga i den kommunala satsningen från första dagen, och ser ett stort värde i fortsatt god samverkan mellan kommunen och alla intressenter, lyfter oppositionsråd Ylva Pettersson, och regionrådskandidaten Charlotte Nordström som var kommunalråd när initiativet till Hästlandet väcktes lyfter också hur viktig hästnäringen är för hela regionen.

Under söndagen var det också många skarabor som sökte sig till travet för spänning och underhållning, och för att prata med de politiska partier som deltog med informationsmontrar. Självklart ville man också heja fram deltagarna i cykelloppet där de politiska partierna tävlade. En imponerande seger trampades fram av Kristdemokraterna. Grattis!