Nu utvecklar vi Petersburg!

Januari_kampanj

Moderaterna i Skara är överens med föreningarna om att Petersburg skall utvecklas. 

I Petersburg har Skara en fantastisk resurs som lyfter folkhälsan, bidrar till gemenskapen, höjer attraktionskraften och som även möjliggör föreningarnas viktiga arbete för Skaras friluftsmöjligheter.

Då Petersburg har potential att bli av än större värde för hela Skara, inte minst under pandemin, drev vi på för att snabbt få igång arbetet via ett initiativ och beslut i kommunstyrelsen.

För att en strategisk plan ska bli hållbar och av högsta kvalitet kommer BUN, ON, SoT, KoF m fl samverka kring idéerna och man kommer beakta tex det pågående arbetet med ny översiktsplan.

Kommundirektören har fått i uppdrag att utreda möjligheterna och ta fram en strategisk plan för utveckling av Petersburgsområdet. Detta kommer ske i dialog med föreningar och medborgare.

Allt som allt kommer det ge möjlighet till ett ännu starkare frilufts- och föreningsliv i Skara!

Bra jobbat alla inblandade! Vi ser fram emot snabba resultat och ett ännu bättre Petersburg!