Johan Hjertén

Johan Hjertén är gymnasieadjunkt och arbetar sedan mer än tjugo år på Katedralskolan i Skara. Han undervisar i latin, italienska, tyska och engelska och hans hjärta klappar extra för humanism och bildning.Johan har ett starkt engagemang i Skaras föreningsliv, och är även folkvald i kyrkofullmäktige i Skara.

Foto: Martin Frick