Förbundsråd- grunden för valet 2018

förbundråd ylva o charlotteSkaras Moderata föreningen var representerad på förbundsrådet och deltog i utformandet av förslagen till arbetsstämman. Nu färdigställs den politik vi ska gå till val på, vi skapar en plan för ett bättre Sverige där arbete prioriteras och rätt fokus läggs på välfärden genom effektivare skola, mindre vårdköer, ökad trygghet, mm. Vi kommer självklart bära med oss goda förslag till vår egen kommun Skara, där vi har liknande utmaningar som elevhälsa, ökad trygghet på offentliga platser, bostadsbyggande och en humanare omsorg.

Vinsttak skulle skada Skara!

Besök på Ohlins gymnasium

Vi Moderater är emot att bra initiativ och alternativ inom skolan kan tvingas lägga ner pga Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ”vinsttak”
Detta kan beröra förskolor (ex Knattehälsa, Athena), grundskola (ex Metis) och det nystartade Ohlinsgymnasiet.
Under tisdagen besökte riksdagsledamot Sten Bergheden det nystartade Olinsgymnasiet tillsammans med oppositionsrådet Ylva Pettersson och Charlotte Nordström från Moderaternas företagarråd. Bland annat besökte man fyraårsprogrammet och de nya ettorna på estetprogrammets musikinriktning tillsammans med skolans ägare Kristian Wejshag.
För eleverna på fyraårsprogrammet är det oerhört viktigt att man förmår ta vara på deras unika förutsättningar för att utveckla allas möjligheter. Att kunna välja en speciell utbildning baserad på varje elevs passion och talang är naturligtvis avgörande, menar Sten Bergheden
Moderaterna har bestämt sagt NEJ till regeringens förslag om vinsttak i välfärden.
Vi kan inte begära att företagarna ska bära hela kostnaden och förlusten under uppbyggnaden av en ny verksamhet, och sedan inte kunna få vinsten av en kvalitativ verksamhet som dessutom blir framgångsrik, säger Sten Bergheden.
De som drabbas hårdast av ett vinsttak som urholkar valfriheten är självklart alla som har normala eller låga inkomster, och alla som bor på landsbygden. För dem försvinner valen och utbudet först. Skara skulle drabbas hårt av en sådan politik, konstaterar Charlotte Nordström
Det har spekulerats i om Olinsgymnasiet kommer att bli en konkurrent till de estetiska utbildningarna på Katedralskolan som kan innebära ett hot.
Tvärtom tror jag att vi kan se en synergieffekt där utbildningarna kompletterar och berikar varandra, och gemensamt utökar Skaras attraktionskraft som skolstad och centrum för de kreativa näringarna, menar Ylva Pettersson. Från politiskt håll krävs då att vi vågar satsa och utveckla våra utbildningar och få slut på destruktiva besparingsåtgärder. ”Campus Skara” skulle kunna bli hur bra som helst!