En skola för alla – utom vissa??

En skola för alla – utom vissa??

Alla barn ska, utifrån sina förutsättningar, få likvärdiga möjligheter att lära. Vi måste ge politiska förutsättningar för att detta ska bli verklighet i alla våra skolor och för alla barn. COSV [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Alla barn ska, utifrån sina förutsättningar, få likvärdiga möjligheter att lära. Vi måste ge politiska förutsättningar för att detta ska bli verklighet i alla våra skolor och för alla barn.COSV [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
I media rapporteras att i Skara har man nu fattat beslut som hänsynslöst drar undan grunden för ett barn, ett barn vars behov av stöd är väl utrett och fastställt, ett barn som äntligen hittat en fast grund i skolan att börja bygga en bra framtid på. Det är mycket möjligt att Skara i detta följt lagen, men det är uppenbart att Falköping, Götene och Vara t.ex. hittat sätt att följa lagen som hjälpte de elever som behöver samma stöd som det här barnet, sätt att hjälpa som Skara alltså avstått från.

Om vi ska ha en inkluderande skola och ett inkluderande samhälle i Skara måste det finnas utrymme för humanitärt värdiga beslut. Delar av de medel som kunde ha hjälpt det här barnet – och därmed alla de barn och deras familjer som nu drabbas hårt av att hela skolan riskerar att läggas ner efter Skaras agerande – förvandlades istället till en ”vinst” på 72 miljoner som den politiska minoritetsledningen slår sig för bröstet med. När politiker inte förvandlar våra gemensamma medel till verksamhet blir det individer som får betala priset, och de mest utsatta får också betala mest.

Ett mått på ett samhälles grad av civilisation är hur man behandlar sina mest utsatta medlemmar. För oss Moderater är det en självklarhet att värna om individen, och bland alla människor som hamnar i utanförskap och utsatthet finns det inga vi har en större skyldighet att värna om än barnen.

Lotta Grönlund Plöen, Barn och Utbildningsnämnden

Ylva Pettersson, Oppositionsråd

Texten har varit publicerad som insändare 2017-04-26

Utsatta barns upplevelser får inte tystas

Utsatta barns upplevelser får inte tystas

I onsdagens SKLT kunde man läsa en insändare om barn och skola av Fredrik Öhrberg med anledning av diskussionerna kring Källeskolan. Du kan även läsa insändaren på länken nedan.

Skara ska vara en bra plats att leva - för alla!
Skara ska vara en bra plats att leva – för alla!

”Vi får aldrig blunda för andras sanningar och glömma att respektera andras upplevelser och vardag.

Vi Moderater tror på en skola som ser varje individ utifrån dess upplevda verklighet och den vardag var och en lever i. Moderaterna har under mandatperioden fört barnens och föräldrarnas talan i politiken och försökt aldrig svika dem som våra politiska motståndare väljer att inte se och respektera.

Ett exempel på vad vi åstadkommit är den i kommunstyrelsen nyss antagna handlingsplanen för barn och unga som är kvitto på hårt arbete från Oppositionen utifrån de iakttagelser och alla de samtal vi haft under åren med oroliga elever, föräldrar och lärare i Skara kommun.

Visst är det glädjande att det finns exempel på barn och ungdomar som har en väl fungerande skolgång där föräldrarna inte behöver ha ont i magen i väntan på vad deras barn skall berätta efter skoldagen när de kommer hem. Visst är det glädjande att vi har barn som längtar efter att skolan startar nästa dag och visst är det glädjande att vi har föräldrar som inte behöver oroa sig på sina arbetsplatser över att deras barn far illa under tiden de är på jobbet.

Men snälla snälla ni, vi får aldrig riskera att de utsatta barnens upplevelser förnekas eller tystas, vi får aldrig t.ex. använda sociala medier för att skuldbelägga eller osynliggöra de barn som faktiskt upplever otrygghet i skolan. Vill ni starta facebookgrupper, starta istället en facebookgrupp som heter Vi som vill inkludera samtliga elever och föräldrar i glädjen över Källeskolan.”

Fredrik Öhrberg Gruppledare (M)

http://www.skaraborgslanstidning.se/article/insandare-utsatta-barns-upplevelser-far-inte-tystas/