Moderaterna eniga i byggfrågan.

Moderaterna eniga i byggfrågan.

Moderaterna i Skara har under ledning av Elisabet Stålarm fört en politik för att stärka Skara idag, och skapa de bästa förutsättningarna för i morgon.

Detta arbete kommer att fortsätta med en ny ordförande. Elisabet Stålarm tillkännagav när hon tog ordförandeklubban i Skaramoderaterna att hon ämnade avgå under 2016, för att en ny ledare skulle hinna bygga ett starkt och enat lag i god tid före nästa val. Skaramoderaterna beklagar att Elisabet Stålarms avgång nu skedde lite tidigare än det ursprungligen var tänkt, men står helt enligt plan väl förberedda att få en efterträdare vald.

Anoko at Dutch Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Anoko at Dutch Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
De yrkanden i byggnationsfrågan som Elisabet Stålarm utformade ställde sig den Moderata gruppen enhälligt bakom. Yrkandena fördes fram i Kommunstyrelsen, där samtliga avslogs av den (S)-ledda majoriteten. Samarbetspartierna M, C och Kd hade därmed tydligt redovisat sina synpunkter, och öppnat upp för en dialog. Fredrik Nordström och den politiska ledningen hade sedan alla möjligheter att ta till sig synpunkterna och gå med på att inleda samtal med M, C och Kd för att komma fram till en konstruktiv kompromiss och prestigelöst verka för Skaras bästa. Detta valde den politiska majoriteten att inte göra, utan Fredrik Nordström bestämde sig istället för att spela roulette med denna för Skara så viktiga fråga i Kommunfullmäktige – ett spel som han förlorade. De Moderata yrkandena sammanfogades med yrkanden från C, och antogs i Kommunfullmäktige.

Först då började Fredrik Nordström att vädja om samarbete, och tala om prestigelös dialog. Istället för att respektera Kommunfullmäktiges beslut valde Nordström att trycka på pausknappen för hela byggnationsprocessen. Om något beslut i den här frågan helt och hållet bottnat i prestige, så är det detta – utan hänsyn till konsekvenserna för Skara.

M, C och Kd höll ett extramöte för att diskutera den gemensamma hållningen i frågan. Det rådde enighet kring att fortsatt ställa sig bakom de yrkanden som Elisabet Stålarm utformat, samt de yrkanden som Centern tillfört – konsensus var att all kraft måste läggas bakom att få igång byggandet i Skara i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Inget annat förslag lades, och ingen reserverade sig mot det beslutet.

Moderaternas fokus är att alltid ha de bästa lösningarna för Skara. Detta arbete sker kontinuerligt i nämnder, styrelser och Kommunfullmäktige, och kring detta fokus finns fullständig enighet.

Val av ersättare för Elisabet Stålarm kan ske som tidigast vid Kommunfullmäktige 25 april.

Replik till ”Verksta’n i full gång

Replik till ”Verksta’n i full gång

By Bengt Oberger (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Bengt Oberger (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Det är en minst sagt motsägelsefull insändare Magnus Gunnarsson (MP) skrivit som svar på vårt inlägg gällande vikten av snabbfotat och brett arbete för att få igång bostadsbyggandet i Skara.

Slutsatsen av hans argumentation: ” det krävs ett långsiktigt hållbart och välgenomtänkt arbete där inte snabbhet är det som ska styra”, blir på stället marsch.


Den hållbarhetsivrande miljöpartisten anser samtidigt att högt klassad jordbruksmark ska tas i anspråk för byggande. Detta med grumlig argumentation att inget kommer att ske på många år gällande de planerna.
Precis som (S) argumenterar Gunnarsson att breda lösningar ska sökas över blockgränserna. Men vad gör han och övriga i den S-ledda konstellationen för att nå dit? Det behövs två för att dansa tango. Om dessa partier lyssnat på oss vet de att vi stödjer Skaras bostadsförsörjningsprogram och att våra yrkanden handlar om marginella justeringar för att uppnå helhet samt snabba på takten. Vår signal vid kommunstyrelsemötet var tydlig och att nu komma i efterhand är föga konstruktivt.


Och så vill MP-representanten att Skaras politiker ska anamma en strategi hämtad från orienteringsskogen: ”Det är bättre att springa rätt än att springa snabbt.” Våra tre partiers (M, C, Kd) yrkanden handlar om att det sannerligen går att springa både rätt och snabbt. Låt oss nu lämna startblocken tillsammans för Skaras framtid!


Elisabet Stålarm (M)