Skara representerat under Sverigedagen!

Skara representerat under Sverigedagen!

Under lördagen var en grupp Skaramoderater i Stockholm och deltog i Nya Moderaternas riksmöte.
Anna Kinberg Batra togs emot med en stående ovation och inledde sitt tal med ett starkt ställningstagande för ett öppet och tolerant samhälle. Hon presenterade en rad förslag som kan bidra till att stärka människors möjligheter att utvecklas och nå sin potential, bl.a. att man ska kunna få studielån upp till 60 års ålder, och att fribeloppet för studielån ska höjas.
AnnaBatra

Skaras deltagargrupp ägnade även dagen åt en mängd rundabordssamtal kring angelägna frågor. Ur samtal med deltagare från hela Sverige kan vi dra erfarenheter och klokskap som hjälper oss att stärka politiken i Skara i viktiga frågor som ekonomi, välfärd och integration.

– Vi ska använda åren i opposition för att förbereda oss väl för valet 2018, samtidigt som vi dagligen verkar för en sund politik som tror på mänsklig kraft, sa Ulf Kristoffersson.

Skaramoderaterna kan inte annat än instämma!

Skaramoderaterna redo för nytt verksamhetsår

Skaramoderaterna redo för nytt verksamhetsår

Torsdagen 26 februari höll skaramoderaterna årsmöte på Stadshotellet i Skara.
Den gamla styrelsen avtackades och den nya utsågs, nu under ledning av vårt oppositionsråd Elisabet Stålarm biträdd av vice ordförande Sven-Olof Ask.

Johhny Magnusson inledde årsmötet med intressant moderathistoria.
Johnny Magnusson inledde årsmötet med intressant moderathistoria.

Den avgående styrelsen vill tacka för allt stöd under det gångna året, och den nytillträdda styrelsen ser fram emot uppdraget med glädje och ödmjukhet och vill tacka varmt för förtroendet.

Vi ser fram emot ett verksamhetsår där Moderat politik kan bidra till att vi tillsammans kan bygga ett ännu bättre Skara.