Skolan – en plats för alla

Givetvis är skolan en plats för alla där alla ska bli sedda och uppmuntrade samt i rätt tid få rätt resurser och hjälp att nå målen. Magnus Gunnarsson ifrågasätter valmöjligheten i skolan och hävdar att det räcker med en enda stor skola och att valfriheten inte behövs.
Samtidigt skjuter han sig själv i foten genom att konstatera att valfriheten finns genom att friskolan Metis finns!

Foto: Selma Ophus
Foto: Selma Ophus
Hur ska han ha det egentligen? Hans eget parti arbetar för att avskaffa vinster i välfärden och valmöjligheterna i skolan. Om nu de rödgröna vinner valet i höst (gud förbjude) så försvinner kanske friskolorna. Hur ser det då ut i Skara efter nuvarande majoritetens jättebygge, jo en enda stor skola och inget annat!
Gunnarsson raljerar sedan om att valfriheten i sig skulle ge kvalitet. Givetvis är det inte så att valfriheten i sig ger kvalitet, däremot ger konkurrens mellan skolorna en högre kvalitet genom att alla lyfter sig och kämpar för att locka till sig eleverna genom god undervisning med goda påvisbara resultat.

Gunnarsson skriver citat: Kvalitet i skolan handlar om pedagogisk profession och att rätt resurser sätts in på rätt nivå – slut citat.

Här är vi ense om hur skolverksamheten skall bedrivas, men att det på något sätt skulle underlättas av att vi i Skara bygger en stor , opersonlig, överdimensionerad och fruktansvärt dyr skolbyggnad är för oss helt obegripligt.
En så stor skolbyggnad där alla elever skall samsas kommer med all önskvärd trolighet att leda till en otrygg miljö med större problem för de barn som är i behov av extra stöd och trygghet. Dessutom kostar en överdimensionerad skolbyggnad mer än vad vi har i resurser varför vi får ta av pengar som annars kunnat använts i verksamheten till räntor och amorteringar.

Så här ser en jämförelse ut med skolbyggen som nyligen gjorts eller görs i närliggande kommuner:
skola

Varför ska Skara nödvändigtvis bygga betydligt mycket större och dyrare än andra kommuner.
Tror ni att alla dessa bygger skolbyggnader som är för små och dessutom av dålig kvalitet?
Kvalité och trivsel i skolan är inte, i första hand, kopplat till hur mycket pengar som satsas på lokaler. Det är en fråga om pedagogik och personal för att uppnå goda resultat i skolan krävs då att det satsas på verksamhet och inte alltför dyra lokaliteter!
Att göra stadshus av Djäkneskolans lokaler är inte att rätt hushålla med skattebetalarnas pengar!

Leif Chressman, Jonas Ahlström
Kandidat till kommunfullmäktige för M, Fullmäktigeledamot M

Mp i Skara har dubbla budskap!

Mp i Skara har dubbla budskap!

För ngn vecka sedan skrevs en insändare om vikten av närproducerade och ekologiska produkter till kommunens kök.
I torsdags svarade Magnus Gunnarsson m fl från Miljöpartiet: ”Miljöpartiet i Skara har länge arbetat för mer närproducerat och ekologiskt i kommunens kök, men tyvärr inte fått gehör för detta hos de styrande partierna”.
Miljöpartiet slår sig uppenbart för bröstet – medan jag själv tar mig för pannan!
Mp har inte fått gehör hos de styrande partierna! Är det inte så att (Mp), tillsammans med (S) och (Fp) är just de styrande partierna i Skara! Mp:s representanter verkar inte förstått att man sitter i majoritet – och de facto styr Skara kommun!

M, C och Kd vill ha en politik för ett grönt Skara - men Mp röstar nej!
M, C och Kd vill ha en politik för ett grönt Skara – men Mp röstar nej!

Ännu mera besynnerlig blev frågan om närproducerade produkter, vid kommunstyrelsens sammanträde förra onsdagen, dvs dagen innan (Mp) fick sin insändare publicerad. Frågan gällde en motion som centerpartiet inlämnat ang upphandlingsföreskrifter av livsmedel. En passus i förslaget är ”som öppnar upp för att kunna ställa krav så att man t ex handlar upp produkter som är närodlat”. Givetvis stöttade vi moderater och KD:s representant centern i denna fråga.

Så säger då de styrande partierna sitt! Det blev NEJ. (S) + Fp) + (Mp) säger tvärnej! Röstsiffrorna 7-6. Framöver blir det för Skara kommunfullmäktige att fatta beslut om denna motions slutliga öde.

Det känns onekligen märkligt, att (Mp) samma vecka säger sig vara för närproducerade produkter, och samtidigt röstar nej till samma sak!
Fast jag vet – när Fredrik Nordström har sagt sitt, då rättar övriga majoritetspartier in sig i ledet. Nickedockor är ett passande uttryck.

Notera att det är cirka en månad sedan Magnus Gunnarsson på tisdagens eftermiddag sa ja till en fråga från Samhällsbyggnadsnämnden, där han är vice ordförande, för att dagen efter, onsdag morgon rösta nej till samma fråga i kommunstyrelsen.

Sven-Olof Ask
Moderat ledamot av Kommunstyrelsen

Texten har varit publicerad som insändare