Rösta Moderat för ett fritt och starkt Europa!

På söndag har du chansen att lägga din röst för ett fritt, starkt och öppet Europa.

MUF kampanjar för fullt, för att nå ut med information om varför det är viktigt att rösta för en stark Moderat representation i EU-parlamentet.

Ett starkt intresse för politik bland ungdomar ger MUF många tillfällen till viktiga samtal, här på Katedralskolan i Skara
Ett starkt intresse för politik bland ungdomar ger MUF många tillfällen till viktiga samtal, här på Katedralskolan i Skara

Moderaternas politik är att verka för fri rörlighet för människor att bo och plugga var man vill i EU så att valfrihet kombineras med rörlighet för en stärkt arbetsmarknad. Sänkta handelshinder leder till att fler jobb skapas i Sverige när vi får det lättare att sälja varor och tjänster i Europa. Ett högerstyre i Europa stärker det fortsatta arbetet med att utveckla frihandelsavtal som ger svensk kompetens och innovation en ännu starkare ställning globalt.

Moderaterna verkar för ett öppet och fritt Europa där mänskliga rättigheter respekteras och tolerans präglar samhället.

Alla människor ska ha en möjlighet att komma till sin rätt.

Alla behövs!

Rösta på Nya Moderaterna på söndag.

För ett öppet Europa och ett välkomnande Skara!

Orosmolnen tornar upp sig över vår del av världen. Höger-och vänsterextremistiska rörelser växer sig starka, och i Europas utkanter skramlas det med vapen. De demokratiska värderingarna hotas – och EU behöver därför vårt stöd, mer än på länge.

Allt i EU:s politiska värld är långt ifrån perfekt. Krånglet och klåfingrigheten måste minska. Men vi får aldrig glömma att det viktigaste med EU är att värna freden och friheten på en kontinent som så många gånger varit skådeplatsen för förföljelse, krig och massmord. Vi får aldrig låta rasismens och krigets fasor ännu en gång hemsöka Europa!
IMG_6612
Genom att den 25 maj rösta på ett av de partier som är för ett öppet och demokratisk Europa stärker du EU:s möjligheter att slå vakt om fred och samförstånd. 

På samma sätt som vi vill ha ett öppet och demokratiskt Europa vill vi ha ett Skara som är välkomnande och där alla får plats. En av de första sakerna som vi kommer att göra i höst – om vi får en majoritet med oss –är att tillsammans med idrottsföreningarna starta ett projekt som stärker integrationen i vår kommun. Alla barn och ungdomar, oavsett etnisk bakgrund och oavsett familjens ekonomiska resurser, ska ges möjlighet att fullt ut delta i föreningarnas idrottsaktiviteter i kommunen. Så vill vi bidra till ett ännu bättre Skara – i Europa! 

Björn Magnusson, Selma Mujanovic, Charlotte Nordström, Ylva Pettersson, Svante Skoglund – samtliga kandiderar för Nya Moderaterna
Texten har varit publicerad som insändare i Sklt 21 maj 2014