Fredrik Nordström talar inte sanning om BUN:s budget!

Lotta Grönlund Plöen, gruppledare i Barn och utbildningsnämnden

Lotta Grönlund Plöen, gruppledare i Barn och utbildningsnämnden

Följande två insändare från Lotta Grönlund Plöen har publicerats i SKLT:

I torsdagens tidning kunde vi läsa att Kommunstyrelsens ordförande pekar på att en ”enig nämnd” godkände åtgärdspaketet på Katedralskolan i juni. I senaste Kommunfullmäktige stod Fredrik Nordström också i talarstolen och hävdade samma sak. Problemet är bara att han far med osanning! I protokollet från Barn- och Utbildningsnämndens junimöte kan man tydligt läsa att nämnden var allt annat än enig. Vi i oppositionen lade fram ett yrkande om extra tilldelning av pengar till Katedralskolan just av den anledningen att vi ansåg att det åtgärdspaket som Katedralskolan tvingades till var orimligt. Yrkandet gick igenom tack vare att Miljöpartiet höll med oss i frågan. Nämnden beslutade alltså att åtgärdspaketet var ohållbart. Socialdemokraterna reserverade sig. Att kalla det för en enig nämnd betyder att man antingen inte bryr sig om vad som är sant eller inte förstår!

Ärendet om den extra miljonen till Katedralskolan har sen förhalats och inte kommit till Kommunstyrelsen förrän nu i november. På onsdagen röstades det ner, och Skaras ledning menar att man vid bokslut får förklara varför pengarna inte räckte, och sen hoppas att det inte behöver belasta nästa års budget. Om det är enda sättet att göra, så skulle det betyda att man, i de fall oförutsedda saker inträffar, måste göra extrema besparingar i en verksamhet för att sen kanske få en benådning året efter? Vilken typ av verksamhet kan man bedriva då? Styrprinciperna medger avsteg, vilket gjordes för grundskola och förskola. Att Fredrik Nordström följer principerna när han vill och frångår dem när han vill är inte en princip som ger kvalitet åt Skara. I år har Katedralskolan dragit in på läromedel, lärartid och elevstöd på grund av åtgärdspaketet som vi alltså INTE var eniga om. Det är dags att Socialdemokraterna bekänner färg och visar om de vill ha Katedralskolan kvar eller inte. För oss är det uppenbart. Vår fantastiska Katedralskola måste få finnas kvar och utvecklas! Vi har Sveriges traditionsrikaste gymnasieskola, och den ska vi vara stolta över!

Insändare med replik efter att Fredrik Nordström i sitt svar inte förklarat varför han ljugit om att nämnden var enig om åtgärdsplanen

För det första: I Kommunstyrelsen la M C och KD fram ett kompromissförslag för Katedralskolan, framtaget i samarbete med Miljöpartiets representanter i BUN. Vi som är i opposition vet att det kan vara svårt att få igenom förslag, så vi tänkte att vi på det sättet skulle kunna skapa en väg framåt. Att Fredrik Nordström väljer att använda våra försök att nå en god kompromiss som ett härskartekniskt vapen mot oss visar tydligt för Skara var det stora hindret för politisk samverkan och gemensamt ansvarstagande ligger. För det andra: Vi särbehandlar inte gymnasieskolan. Vi vill att de ska få samma möjligheter att bedriva sin verksamhet som förskolan och grundskolan fick. Det är Fredrik Nordström som särbehandlar gymnasiet genom att plötsligt hänvisa till styrprinciper han tidigare själv frångått. Styrprinciper som vår kompromisslösning dessutom följde. Frågan om varför Fredrik Nordström ljuger i både pressen och talarstolen väljer han att inte alls svara på. 

Nu vill vi, och Skara, veta hur den politiska ledningen tänker agera för att Katedralskolan och alla fantastiska medarbetare och elever där ska få de bästa förutsättningarna att driva sin verksamhet och under kommande år slippa beslut och rubriker om besparingsåtgärder, åtgärdsplaner och underskott.

Lotta Grönlund Plöen (M)  BUN

Landsbygdsföretagande för en stark framtid!

Riksdagsledamot Sten Bergheden tillsammans med Skaras oppositionsråd Ylva Pettersson och Skaramoderaternas företagarråds Charlotte Nordström

Riksdagsledamot Sten Bergheden tillsammans med Skaras oppositionsråd Ylva Pettersson och Skaramoderaternas företagarråds Charlotte Nordström

Lördagen den 11 november inleddes Moderaternas höstkampanj En hoppfull framtid för Sverige. Skaramoderaterna drog igång kampanjen genom en träff kring landsbygdsföretagande i Vallegården, Eggby. Moderaternas landsbygdspolitiska talesman Sten Bergheden presenterade moderaternas förslag inför det kommande valet inför en grupp företagare från bygden.

Landsbygdsföretagande idag har en otrolig bredd vilket gör att vi från politiskt håll har höga krav på oss att leverera goda förutsättningar till såväl lantbruk som förädlingsindustri, hantverkare och andra företag utanför tätorterna, säger Sten Bergheden. Vi måste se till att administrativa krav minimeras, ett exempel där regelverket borde gå att förenkla är handläggningstider och bygglov. En företagare ska få snabba och förutsägbara besked när man ska expandera, bygga om eller bygga nytt.

Flera av de närvarande företagarna lyfte hur tidskrävande det är när flera myndigheter och instanser kräver att samma prover tas och redovisas. Sten Bergheden höll med, och menade att man borde kunna samarbeta mellan myndigheterna så att t.ex. ett vattenprov som tas kan delas och godkännas av alla berörda myndigheter och på så sätt bespara företagarna både pengar och tid.

Myndigheterna måste respektera företagarnas behov och arbete. Allt som kan förenklas utan kvalitetsförlust måste vi ta på allvar. Även myndigheterna måste klara sina ansvarstaganden mot företagen. Att som det är idag att Jordbruksverket kan ligga efter med EU-utbetalningar från 2015 är naturligtvis inte acceptabelt, säger Sten Bergheden.

 

Landsbygdsföretagandet  är en ryggrad i Skaras näringsliv.

Landsbygdsföretagandet är en ryggrad i Skaras näringsliv.

Bland de moderata förslag som Sten Bergheden presenterade återfanns t.ex. avskaffande av det generella strandskyddet och att istället kommunerna själva ska få hela ansvaret över strandskyddet utan inblandning från Länsstyrelsen. Ett annat förslag var att äganderätten måste stärkas.

Vi måste kunna bygga mer utmed våra sjöar och vattendrag, det skapar jobb, tillväxt och utveckling i Skaraborg, och äganderätten måste stärkas, var Sten Berghedens tydliga besked.

Även kommunala frågor kring landsbygdsföretagande kom upp på mötet, och presenterades av oppositionsrådet Ylva Pettersson.

Vi har en mängd förslag riktade till att stärka möjligheterna att verka på landsbygden. Vi vill satsa på bidrag till enskilda vägar, samlingslokaler och utökad flexibilitet i skolskjutsarna. Vi vill också skapa ett dialogforum där kommunen möjliggör proaktiva träffar mellan landsbygdsföretagarna och länsstyrelsen. Vi vill också få in landbygdsföretagen i kommunens strategiska utvecklingsarbete. För oss Moderater är det självklart att landsbygdsföretagarna är en bärande vägg i Skara och i all dialog mellan kommunen och näringslivet. Det här är en prioriterad fråga för oss, så det var mycket glädjande att vi kunde hålla i den här träffen idag, säger Ylva Pettersson.