SkaraAlliansens budgetförslag för 2021

I en tid av mycket stora utmaningar vill SkaraAlliansens budget värna om Skaras unika tillgångar, skapa möjligheter för utveckling, och ge alla människor i Skara möjligheter till ett rikt liv. P.g.a den rådande pandemin och den globala lågkonjunkturen krävs det mod att prioritera kommunens kärnverksamheter och tänka långsiktigt kring resultat. SkaraAlliansen vill också tacka alla medarbetare som genom insatser långt utöver vad plikten kräver varje dag ger våra invånare kvalitet i vardagen, och möjligheter framåt.

🟠 SkaraAlliansens budgetförslag för 2021

✅ Barn och utbildningsnämnden, tillför skolan nästan 11 miljoner kr.
✅ Omsorgsnämnden, tillför 4,9 miljoner kr
✅ Särskilda boendet, arbetet fortsätter
✅ Tillväxt och landsbygdsutveckling, en miljon avsätts för satsningar på tillväxt och landsbygdsutveckling
✅ Plan och bygg, en miljon i ambitionshöjande satsning
✅ Ett rikt liv i gemenskap i Skara, föreningar, studieförbund och andra organisationer kommer att kunna söka sammanlagt 600 000 kr
✅ Miljöarbetet i Skara, Miljö och byggnadsnämnden får en egen och förstärkt budget.
✅ Övervakningskameror, medel avsättas under 2021 för att möjliggöra installation och drift av övervakningskameror.
✅ Kommunen och näringslivet, stödja samverkan mellan näringslivets olika delar och satsar därför i budgeten 100 000 för projektledning.
✅ Djäkneplatsen, ska rustas upp och bli en attraktivare samlingspunkt i Skara.
✅ Familjecentralen, Familjecentralens placering och organisation ska möjliggöra den viktiga verksamhet som de skall göra för barn och familjer med dessa behov.
✅ Natur och fritidsområden, Vi satsar på exempelvis grillplatser, utegymsredskap och belysning.

🟠 Investeringar

✅ Vilan, multifunktionsbyggnad på Vilan samt tennisbyggnad: ca 7 miljoner.
✅ Ardalabadet, renovering av Ardalabadet: 2 miljoner
✅ Olins park, Olins park upprustning: 2 miljoner
✅ Svart- och gråvatten, Station för hantering av svart- och gråvatten med tillgång till färskvatten: 250 tkr
✅ Kvarteret Stinsen, seniorboende påbörjas!
✅ Förstudie och projektering, flytt av Fordonsprogrammet, vux och Stureplan. Förslaget sparar alltså in 3-5 miljoner varje år som kan gå till lärare, vårdpersonal och elevhälsa

Inför valet gav vi dig tio skäl att välja Skaramoderaterna.

Moderaterna i Skara gick till val på att du hade möjligheten att göra ett avgörande beslut. Genom att ge din röst till Moderaterna i Skara gav du ditt stöd till ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som prioriterar omsorg och skola, kan samarbeta med föreningar och näringsliv för att öka Skaras attraktionskraft och som vill skapa dialog och samverkan för allas bästa.
Hur långt har vi nått?

✅ Här ska vi äntligen bygga Skaras nya förskola!

✅ Här har vi invigt den färdiga cykelbanan mellan Skara, Axvall och Varnhem

✅ Här har vi rensat upp Klostergatan efter den förra ledningen så att det är tryggt att handla igen

✅ Här bygger vi trygghetsboenden med vinterträdgård och service

✅ Här ska vi bygga ett särskilt boende med sjöutsikt och ca 100 platser

✅ Här har vi tagit fram en ny detaljplan så att både regionen och travet kan investera i hästnäringen som är så viktig för Skara

✅ Här har vi beslutat om en mångmiljoninvestering i att renovera Ardalabadet

✅ Här investerar vi i ny sarg o sekretariat i ishallen, nytt konstgräs och bättre planer.

✅ Här har vi beslutat om en landsbygdsutvecklingsplan i sjönära läge och stöd till bygdegårdar så att hela kommunen kan fortsätta utvecklas

✅ Här har vi startat Måltidsvän så att ingen äldre ska behöva äta varje måltid i ofrivillig ensamhet

✅ Här har vi sett till att Charlies teater äntligen fått ett helt eget hem i Skara!

✅ Här har vi höjt anslaget så att Skara skolscen kan fortsätta utvecklas och vara en stolthet för Skara

✅ Här får vi äntligen ett Meröppet bibliotek som är öppet precis när du behöver det på kvällar och helger

✅ I Skara har vi rekordklättrat på företagsrankingen varje år sen valet, nu fortsätter vi satsa på tillväxt och jobb.

✅ Genom att ha ett öppet och upplyst centrum skapar vi trygghet. Vi har fått ett vassare avtal med polisen som fokuserar på arbete mot knark och ungdomsvåld istället för den förra ledningens fokus mot cyklister. Nu jobbar vi för trygghetskameror i Skara!

✅ Här har vi räddat två tjänster i Skara genom att stärka resurserna för Räddningstjänsten

✅ Här har vi tillsammans med Pizzeriaägaren sett till att han få vara kvar. Med förstahandskontrakt och med besittningsrätt och den här gången inom lagen.

Vi har fått ordning på ekonomin i Skara. Det underskott på ca 40 miljoner i första prognosen som vi ärvde av den tidigare ledningen är nästan borta nu fortsätter vi jobbet med att prioritera skolan och omsorgen, som så länge har varit eftersatta, vi är stolta att göra det här tillsammans med Skaraalliansen och vi är tacksamma för ditt förtroende.