Skara mitt i världen – hovslagarutbildningen!

Hovslagarutbildningen i Skara utbildar för närvarande 80 elever som går ut på en internationell arbetsmarknad. Med en certifiering från EFFA (Europeiska hovslagarfederationen) erbjuder man en hovslagarutbildning i världsklass.

Under måndagen besökte riksdagsledamöterna Cecilia Widegren och Mats Green Axevalla och hovslagarutbildningen tillsammans med Oppositionsrådet Ylva Pettersson.

Rundvandring och dialog om hovslagarutbildningens möjligheter och utmaningar.

Rundvandring och dialog om hovslagarutbildningens möjligheter och utmaningar.

– För Skara är hästnäringen en framtidsnyckel, säger Ylva Pettersson. Här kombineras landsbygdsnäringen, de kreativa näringarna och Skaras starka ställning som utbildningsstad, det är viktigt för oss som Moderata politiker att vara informerade och engagerade i den här utvecklingen. Vi har ju också varit pådrivande vad gäller Skara kommuns satsningar på hästnäringen.

Cecilia Widegren har ägnat stor kraft åt att under lång tid bidra till hästnäringens ställning och utveckling. För såväl näringen som för djurskyddsfrågan ser hon det som essentiellt att politiskt fortsätta driva frågan om hovslagarutbildningens kvalitet och likvärdighet.

-Vi har en fantastisk kompetens att värna om, och en ställning som en nation som ligger i framkant vad gäller djurskydd som vi ska vara stolta över och stärka. För mig som Moderat är det en självklarhet att ta ställning för en fortsatt utveckling av hästnäringen, säger Cecilia Widegren. En fråga att lyfta är att skydda hovslagare som yrkestitel.

Om du vill ha mer information om hovslagarutbildningen och om Skara hästland finns det mycket läsning här.

Förbundsråd- grunden för valet 2018

förbundråd ylva o charlotteSkaras Moderata föreningen var representerad på förbundsrådet och deltog i utformandet av förslagen till arbetsstämman. Nu färdigställs den politik vi ska gå till val på, vi skapar en plan för ett bättre Sverige där arbete prioriteras och rätt fokus läggs på välfärden genom effektivare skola, mindre vårdköer, ökad trygghet, mm. Vi kommer självklart bära med oss goda förslag till vår egen kommun Skara, där vi har liknande utmaningar som elevhälsa, ökad trygghet på offentliga platser, bostadsbyggande och en humanare omsorg.