Val 2018: Moderaterna satsar på Näringslivs-cluster i Skara!

Val 2018: Moderaterna satsar på Näringslivs-cluster i Skara!

Skara har ett rikt och brett näringsliv som är en bärande grund för framtidsbygget!
Företagarna i Skara vill kunna utvecklas och expandera. De vill kunna rekrytera rätt kompetens, de vill få snabba besked om bygglov och andra myndighetsbeslut, de vill ha god kommunal service.

Skaramoderaterna levererar!

De gånger företagare behöver samverka med kommunen ska sådant samarbete ske enkelt, med tydliga kommunikationsvägar och förutsägbara beslut. Det Moderata initiativet ”Förenkla helt enkelt” var ett viktigt steg i rätt riktning.

Nu har Skaramoderaterna en mängd konkreta förslag på hur vi ytterligare förbättrar näringslivsklimatet och gör Skara ännu bättre för alla som vill etablera sig här, eller utveckla sitt företag i vår kommun.

Vi vill börja med att

INRÄTTA ETT KOMMUNALT NÄRINGSLIVS-CLUSTER

Näringslivschefen i Skara har en viktig roll när det gäller att agera nav för kommunal samverkan kring frågor som är viktiga för näringslivet. Det finns dock inte idag någon näringsenhet som kan brainstorma, underlätta eller verkställa i de ärenden som näringslivschefen behandlar. Inte heller finns det någon näringslivsstab med utföraransvar, eller som kan vara tentaklar ut i de verksamheter som näringslivet vill samverka med.

Vi vill att varje kommunal verksamhet som är viktig i samspelet med näringslivet ska ha en spelare med i näringslivslaget.

Plan- och byggfrågor är ofta av stor betydelse för de lokala företagen. En medarbetare där bör självklart finnas med i gruppen kring näringslivsfrågorna. Kompetensbryggor mellan utbildning och näringsliv blir allt viktigare. En medarbetare i utbildningssektorn ska naturligtvis finnas med i näringslivs-clustret och bidra när vi samarbetar med företag om utbildningar och rekrytering. Underhåll och framkomlighet är viktiga frågor för företagen. Självklart ska någon från service och teknik finnas med i en grupp som kommunicerar kring näringslivsfrågor. Arbetsmarknadsenheten är en annan given medspelare kring näringslivsfrågorna. Alla kärnkompetenser i kommunen som näringslivet har nytta av ska ingå i ett samarbetscluster kring näringslivschefen.

Så skapar vi ett dynamiskt och effektivt näringslivs-cluster i Skara kommun!

Att utveckla handlar inte om att alltid utöka resurser, utan om att med ordning och reda skapa bästa resultat utifrån de resurser man har. Det viktigaste är att lyssna in behoven, och ha förmågan att ta fram förslag på hur man möter dem.

En röst på Moderaterna i Skara 2018 är en röst på en ledning som satsar på näringslivet!

Invigning av Uddetorps simulatorcenter

Invigning av Uddetorps simulatorcenter

Idag var det högtidlig invigning av Uddetorps simulatorcenter.

I samarbete med Vinnova har Naturbruksgymnasiet skapat ett simulatorcenter där eleverna kan träna på att bemästra tunga lantbruksmaskiner i en säker och miljövänlig digital miljö.

För Skara är de gröna näringarna centrala och det är självklart viktigt att fortsatt få vara ett nav för högkvalitativa lantbruksutbildningar. Moderaterna ser det därför som en avgörande framtidsfråga att stödja utveckling i framkant. Att som Uddetorp utveckla innovativa lärmiljöer i samarbete med branchindustrin är ett exempel på hur samarbete leder till framgång. För regionens framtid är det också viktigt att arbeta mot den nationella livsmedelsstrategin. De gröna näringarna ger oss möjlighet att vara ledande för en utveckling där miljö, trygghet, arbetsmarknad och kulturbygd värnas.