Julhälsning

Efter ett år med mycket framgångsrikt arbete vill vi passa på att tacka alla Moderater, medlemmar och vänner, för era insatser. Ett stort varmt tack!


Så här i juletid har vi bett vårt oppositionsråd Ylva Pettersson och gruppledare Fredrik Öhrberg att skicka var sitt vykort, och dela med sig av sina julönskningar!

För mig är julen en tid då jag vill minnas alla nära och kära, dom jag har kvar såväl som dom jag mist. Det är därför en högtid av både vemod och glädje. Jag önskar alla möjligheten att dela en stund med dom man älskar, och att skänka en tanke till alla som är ensamma. Jag önskar alla en God Jul!
För mig är julen en tid då jag vill minnas alla nära och kära, dom jag har kvar såväl som dom jag mist. Det är därför en högtid av både vemod och glädje. Jag önskar alla möjligheten att dela en stund med dom man älskar, och att skänka en tanke till alla som är ensamma. Jag tillönskar alla en God Jul!Julen för mig är fylld med glädje och gemenskap. Min önskan är att alla, var och en på sin plats i livet, får uppleva gemenskapens värme under julen.
Julen för mig är fylld med glädje och gemenskap. Min önskan är att alla, var och en på sin plats i livet, får uppleva gemenskapens värme under julengodjul

Den styrande minoriteten har tappat greppet om skolan i Skara

Den styrande minoriteten har tappat greppet om skolan i Skara

Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg.
Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg.
I måndags (3/10) kom Lärarförbundets nationella utvärdering av skolkommunerna och det är ett tungt besked att Skara i år tappar från förra årets placering 154 till årets placering 198. Den socialdemokratiska minoritetsledningen har helt tappat greppet om skolan!

Vi har flera gånger kunnat läsa i tidningarna hur oreda och stök breder ut sig i grundskolan, då barn får inte arbetsro och lärare inte får möjlighet att prioritera undervisning. När vi Moderater pratar med kommuninvånare på stan, vare sig det är föräldrar eller medarbetare i skolverksamheten så vittnar det om en situation som är så ohållbar att om trenden inte bryts kommer vi garanterat att sjunka ännu lägre till nästa år. Vi har fantastisk personal i våra skolor – det som krävs är en politisk ledning som kan visa mod och förmåga att ge den personalen förutsättningar att göra sitt bästa i professionell frihet. Vi Moderater har en rad konkreta förslag för en bättre skola i Skara:
* Kvalitetsmål för kontinuerlig kompetensutveckling av all personal i skolan
* Ökade ekonomiska resurser till barn- och ungdomsskolan
* Ökade satsningar på undervisningstid – den timplanslösa skolan får inte innebära att eleverna i Skara får mindre undervisning än i andra kommuner.
* En riktlinje för hur vi behåller legitimerade lärare och annan kvalificerad personal i skolan, kopplad till nödvändiga resurser
* En riktlinje om att Skara ska söka tillgängliga statsbidrag för kvalitetsutveckling i skolan, och utnyttja dem till fullo.
* En översyn med hjälp av extern kompetens, av linjeorganisationens gagn för skolan. Vi måste ha modet att organisera oss för verksamheten, och inte hålla fast vid strukturer som inte bidrar till utveckling och ett gott arbetsklimat.
* En plan för ökad personaltäthet i förskolan.
* Utvecklat samarbete mellan Omsorgsnämnd och Barn och Utbildningsnämnd för att förstärka elevhälsan.

Vi ligger långt efter Mariestad (8) och Skövde (71) som båda höjt sina placeringar på listan. Skara sjunker bland annat i andel elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9 och vi ligger lågt ner på listan över lärarlöner (228/290) i en tid när våra verksamheter har svårt att rekrytera och behålla personal. Det här är inte värdigt Skara. Våra barn och unga förtjänar att ha en skola i toppform.

Skara har en lång tradition av att vara en stolt skolstad. Utbildning och bildning är en vital del av stadens identitet och avgörande för vår framtid.
Vi Moderater i opposition kommer att göra vårt yttersta för att Skara ska vända resultaten och istället för att sjunka mot botten klättra mot toppen.

För Moderaterna:

Emma Ophus
Patrik Ragnar
Lotta Grönlund Plöen
Johan Hjertén

Ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Texten publicerades i media som insändare 7/10-16