Vinsttak skulle skada Skara!

Besök på Ohlins gymnasium

Vi Moderater är emot att bra initiativ och alternativ inom skolan kan tvingas lägga ner pga Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ”vinsttak”
Detta kan beröra förskolor (ex Knattehälsa, Athena), grundskola (ex Metis) och det nystartade Ohlinsgymnasiet.
Under tisdagen besökte riksdagsledamot Sten Bergheden det nystartade Olinsgymnasiet tillsammans med oppositionsrådet Ylva Pettersson och Charlotte Nordström från Moderaternas företagarråd. Bland annat besökte man fyraårsprogrammet och de nya ettorna på estetprogrammets musikinriktning tillsammans med skolans ägare Kristian Wejshag.
För eleverna på fyraårsprogrammet är det oerhört viktigt att man förmår ta vara på deras unika förutsättningar för att utveckla allas möjligheter. Att kunna välja en speciell utbildning baserad på varje elevs passion och talang är naturligtvis avgörande, menar Sten Bergheden
Moderaterna har bestämt sagt NEJ till regeringens förslag om vinsttak i välfärden.
Vi kan inte begära att företagarna ska bära hela kostnaden och förlusten under uppbyggnaden av en ny verksamhet, och sedan inte kunna få vinsten av en kvalitativ verksamhet som dessutom blir framgångsrik, säger Sten Bergheden.
De som drabbas hårdast av ett vinsttak som urholkar valfriheten är självklart alla som har normala eller låga inkomster, och alla som bor på landsbygden. För dem försvinner valen och utbudet först. Skara skulle drabbas hårt av en sådan politik, konstaterar Charlotte Nordström
Det har spekulerats i om Olinsgymnasiet kommer att bli en konkurrent till de estetiska utbildningarna på Katedralskolan som kan innebära ett hot.
Tvärtom tror jag att vi kan se en synergieffekt där utbildningarna kompletterar och berikar varandra, och gemensamt utökar Skaras attraktionskraft som skolstad och centrum för de kreativa näringarna, menar Ylva Pettersson. Från politiskt håll krävs då att vi vågar satsa och utveckla våra utbildningar och få slut på destruktiva besparingsåtgärder. ”Campus Skara” skulle kunna bli hur bra som helst!

 

 

Utsatta barns upplevelser får inte tystas

Utsatta barns upplevelser får inte tystas

I onsdagens SKLT kunde man läsa en insändare om barn och skola av Fredrik Öhrberg med anledning av diskussionerna kring Källeskolan. Du kan även läsa insändaren på länken nedan.

Skara ska vara en bra plats att leva - för alla!
Skara ska vara en bra plats att leva – för alla!

”Vi får aldrig blunda för andras sanningar och glömma att respektera andras upplevelser och vardag.

Vi Moderater tror på en skola som ser varje individ utifrån dess upplevda verklighet och den vardag var och en lever i. Moderaterna har under mandatperioden fört barnens och föräldrarnas talan i politiken och försökt aldrig svika dem som våra politiska motståndare väljer att inte se och respektera.

Ett exempel på vad vi åstadkommit är den i kommunstyrelsen nyss antagna handlingsplanen för barn och unga som är kvitto på hårt arbete från Oppositionen utifrån de iakttagelser och alla de samtal vi haft under åren med oroliga elever, föräldrar och lärare i Skara kommun.

Visst är det glädjande att det finns exempel på barn och ungdomar som har en väl fungerande skolgång där föräldrarna inte behöver ha ont i magen i väntan på vad deras barn skall berätta efter skoldagen när de kommer hem. Visst är det glädjande att vi har barn som längtar efter att skolan startar nästa dag och visst är det glädjande att vi har föräldrar som inte behöver oroa sig på sina arbetsplatser över att deras barn far illa under tiden de är på jobbet.

Men snälla snälla ni, vi får aldrig riskera att de utsatta barnens upplevelser förnekas eller tystas, vi får aldrig t.ex. använda sociala medier för att skuldbelägga eller osynliggöra de barn som faktiskt upplever otrygghet i skolan. Vill ni starta facebookgrupper, starta istället en facebookgrupp som heter Vi som vill inkludera samtliga elever och föräldrar i glädjen över Källeskolan.”

Fredrik Öhrberg Gruppledare (M)

http://www.skaraborgslanstidning.se/article/insandare-utsatta-barns-upplevelser-far-inte-tystas/