Vill du betala för dygnetruntjour på morötter?

Kommunens upphandlingar bör vara en av varje invånares viktigaste frågor. Det handlar om enorma pengar, kvaliteten på verksamheter och om underlaget för det lokala näringslivet som ger jobb och utbud i Skara.

Skara har i näringslivsenkäter mycket låga betyg för upphandling. Det är en varningsklocka!, skriver Skaramoderater i en insändare.

Politiskt antas både en policy och riktlinjer för upphandling. Fördyrande och försvårande principer är vårt ansvar.

Om vi bestämmer att tillgänglighet är prioriterat och det innebär att vi upphandlar dygnetrunttillgänglig jourservice på gatsten och morötter är det vårt ansvar. Om vi bestämmer att utsläppsrätter är prioriterat så att skolelever måste mellanlanda  och byta flyg på väg till Berlin och släppa ut 300% mer klimatskadliga ämnen vid start och landning är det vårt ansvar. Om vi beslutar att fri frakt är ett krav så att företagen måste lägga anbud utifrån högsta tänkbara fraktkostnad om varje bok levereras en och en så är det vårt ansvar. Men det är invånarna som betalar! Ibland upp till tio gånger marknadspris!

Vi beslutade 2020 att kommundirektören fick i uppdrag att tillse att en utvärdering av Skaras upphandling skulle genomföras, ett uppdrag som levererats på V6 nivå men som nu bör genomföras även på kommunnivå.

I onsdags sa kommunstyrelsen ja till ett nytt förslag till Upphandlingspolicy. Moderaterna sa redan i presidiet ifrån om att vi måste göra ett rejält omtag med upphandlingen. Tyvärr hade den politiska ledningen inga svar på våra frågor i KS, de hade uppenbarligen inte ens ställt frågorna. Vad innebär att all upphandling ska beakta sociala hänsyn? Etiska hänsyn? Ska vi inte köpa varor som har komponenter från Kina? Ska vi bara handla med hbtq-certifierade företag? Och vad får det kosta? Och är det viktigare än andra hänsyn i policyn, tex arbetsrättsliga villkor eller miljöhänsyn? Den rödgrönblå ledningen blev alla svar skyldiga!

Nästa steg blir att anta riktlinjer för upphandling. Moderaterna kommer att med all kraft driva frågan om riktlinjer som ger invånarna mest kvalitet för minst pengar, med principer som tydligt visar vad kommunen prioriterar. Kvalitet, goda villkor för det lokalproducerade, hållbarhet och maximal nytta från varje skattekrona är de principer vi kommer att ta strid för.

Ylva Pettersson (M)

Thomas Karlsson (M)

Arvid Holm (M)

Johan Hjertén (M)