Grattis Mariestad – Grattis Skaraborg!

Att Volvo anlägger sin batterifabrik i Mariestad är ett kvitto på Skaraborgs fantastiska läge, resurser och framtidsmöjligheter. Tusentals jobb, och framtidsföretag som knyter an till Volvos satsning i den gröna omställningen ger enorm kraft till Skaraborgs tillväxt!
Skara är med sitt centrala läge och möjligheter till tillväxt en stor vinnare när Skaraborg växer. Om man har en politisk ledning som fattar beslut som gör det möjligt.
Alliansen i Skara har arbetat fram ett förslag till översiktsplan som möjliggör nya bostäder och ett befolkningsmål på 24 000. I översiktsplanen finns också ny industrimark och mark för annat näringsliv. Om vi vinner fortsatt förtroende kommer detta att genomföras. Tack vare det arbete som redan gjorts står Skara berett att bygga och utvecklas så fort Skaraborg behöver det.
Den socialdemokratiskt styrda oppositionen är emot dessa tillväxtmål.
Därmed är det här en central valfråga, som du kan avgöra med din röst 11 september.
Ska Skara bli en vinnare när Skaraborg växer? Ska vi bli fler som betalar för en bättre välfärd? Ska vi få fler jobb och bostäder i Skara? Fler som handlar i våra affärer, äter på våra restauranger, blir medlemmar och ledare i våra föreningar?
Moderaterna ber om ditt förtroende att fortsätta jobba för tillväxt, för en stärkt välfärd, för den gröna omställningen och för ett Skara som sjuder av liv.
Moderaternas Skara – en kommun som säger ja. 💙Ⓜ️