SkaraAlliansens budgetförslag för 2022

SONY DSC

Fokus för budgeten är Tillväxt, Trygghet och Tillit. Ett samhälle där välfärden har hög kvalitet och ger trygghet när man behöver den. En kommun där det är attraktivt att driva företag och där det är enkelt att etablera sig. Skara ska vara en attraktiv kommun att leva i, verka i och besöka!

Omsorgen får en utökad grundram på 4,5 miljoner. Dessutom lyfts effektiviseringskravet bort från omsorgen. Budgeten inrättar också en ”Samverkan arbetsmarknad” med en satsning om 2 miljoner för att arbeta förvaltningsöverskridande med skapa en bro in i arbete och utbildning för att öka varje individs möjlighet till oberoende och en värdig sysselsättning. Sammanlagt motsvarar detta en prioritering om ca 11 miljoner varav 6,5 i utökning. En fixarbrandis bekostas via SMS/KS för att ge ökad trygghet åt äldre, och förebygga fallolyckor.

Barn och utbildning får en utökad grundram på 4,5 miljoner. Därutöver får man 3,1 miljoner för att ge varje elev det extra stöd som krävs efter ett år då pandemin krävt omställningar i undervisningen.  Extra satsningar görs på Särvux och att stärka informationen kring Katedralskolan. Sammanlagt motsvarar detta en prioritering om ca 12,5 miljoner varav 8,2 i utökning.

Kultur och fritidsförvaltningen får en satsning om 400 000 för att förstärka arbetet med föreningar och utbud i Skara, samtidigt som den tidigare satsningen på 400 000 permanentas.

Kommunstyrelsen får behålla förra årets satsning om 1 miljon för att förstärka plan-och bygg, och ytterligare 1 miljon utökar den satsningen. Detta är enormt viktigt för att företag och boenden i Skara ska kunna utvecklas. Budgeten utökar satsningen på MEGA+ med ytterligare 150 000. Utöver de medel som varje åt avsätts för evenemang som Sommarkvällar mm tillförs nu en satsning om 250 000 extra för events och evenemang så att kommunen tillsammans med näringsliv och föreningar kan ge Skara en extra skjuts när coronarestriktionerna tillåter det.

Investeringar

Petersburgs utveckling med pumptrack, aktivitetsstationer mm möjliggöra med hela investeringspaketet om ca 4,4 miljoner

Vilans utbyggnad med multifunktionshall kompletteras med att en rackethall möjliggörs med 13,7 miljoner. Detta ska ske i dialog med föreningarna och däri är uppdraget att ha en parallell dialog med fotbollsverksamheten och övriga berörda föreningar om deras behov avgörande. Den strategiska utvecklingen av Vilan bygger på att hela föreningslivets behov kan mötas så att Vilan står starkt och enigt i att möta både invånarnas och våra besökares behov.

Ett befolkningsmål för Skara kommun sätts äntligen! 24000 invånare till 2030. Detta visar en hög ambitionsnivå och innebär att all verksamhet möjliggör tillväxt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.