SkaraAlliansens budgetförslag för 2021

I en tid av mycket stora utmaningar vill SkaraAlliansens budget värna om Skaras unika tillgångar, skapa möjligheter för utveckling, och ge alla människor i Skara möjligheter till ett rikt liv. P.g.a den rådande pandemin och den globala lågkonjunkturen krävs det mod att prioritera kommunens kärnverksamheter och tänka långsiktigt kring resultat. SkaraAlliansen vill också tacka alla medarbetare som genom insatser långt utöver vad plikten kräver varje dag ger våra invånare kvalitet i vardagen, och möjligheter framåt.

🟠 SkaraAlliansens budgetförslag för 2021

✅ Barn och utbildningsnämnden, tillför skolan nästan 11 miljoner kr.
✅ Omsorgsnämnden, tillför 4,9 miljoner kr
✅ Särskilda boendet, arbetet fortsätter
✅ Tillväxt och landsbygdsutveckling, en miljon avsätts för satsningar på tillväxt och landsbygdsutveckling
✅ Plan och bygg, en miljon i ambitionshöjande satsning
✅ Ett rikt liv i gemenskap i Skara, föreningar, studieförbund och andra organisationer kommer att kunna söka sammanlagt 600 000 kr
✅ Miljöarbetet i Skara, Miljö och byggnadsnämnden får en egen och förstärkt budget.
✅ Övervakningskameror, medel avsättas under 2021 för att möjliggöra installation och drift av övervakningskameror.
✅ Kommunen och näringslivet, stödja samverkan mellan näringslivets olika delar och satsar därför i budgeten 100 000 för projektledning.
✅ Djäkneplatsen, ska rustas upp och bli en attraktivare samlingspunkt i Skara.
✅ Familjecentralen, Familjecentralens placering och organisation ska möjliggöra den viktiga verksamhet som de skall göra för barn och familjer med dessa behov.
✅ Natur och fritidsområden, Vi satsar på exempelvis grillplatser, utegymsredskap och belysning.

🟠 Investeringar

✅ Vilan, multifunktionsbyggnad på Vilan samt tennisbyggnad: ca 7 miljoner.
✅ Ardalabadet, renovering av Ardalabadet: 2 miljoner
✅ Olins park, Olins park upprustning: 2 miljoner
✅ Svart- och gråvatten, Station för hantering av svart- och gråvatten med tillgång till färskvatten: 250 tkr
✅ Kvarteret Stinsen, seniorboende påbörjas!
✅ Förstudie och projektering, flytt av Fordonsprogrammet, vux och Stureplan. Förslaget sparar alltså in 3-5 miljoner varje år som kan gå till lärare, vårdpersonal och elevhälsa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.