Landsbygdsföretagande för en stark framtid!

Riksdagsledamot Sten Bergheden tillsammans med Skaras oppositionsråd Ylva Pettersson och Skaramoderaternas företagarråds Charlotte Nordström
Riksdagsledamot Sten Bergheden tillsammans med Skaras oppositionsråd Ylva Pettersson och Skaramoderaternas företagarråds Charlotte Nordström

Lördagen den 11 november inleddes Moderaternas höstkampanj En hoppfull framtid för Sverige. Skaramoderaterna drog igång kampanjen genom en träff kring landsbygdsföretagande i Vallegården, Eggby. Moderaternas landsbygdspolitiska talesman Sten Bergheden presenterade moderaternas förslag inför det kommande valet inför en grupp företagare från bygden.

Landsbygdsföretagande idag har en otrolig bredd vilket gör att vi från politiskt håll har höga krav på oss att leverera goda förutsättningar till såväl lantbruk som förädlingsindustri, hantverkare och andra företag utanför tätorterna, säger Sten Bergheden. Vi måste se till att administrativa krav minimeras, ett exempel där regelverket borde gå att förenkla är handläggningstider och bygglov. En företagare ska få snabba och förutsägbara besked när man ska expandera, bygga om eller bygga nytt.

Flera av de närvarande företagarna lyfte hur tidskrävande det är när flera myndigheter och instanser kräver att samma prover tas och redovisas. Sten Bergheden höll med, och menade att man borde kunna samarbeta mellan myndigheterna så att t.ex. ett vattenprov som tas kan delas och godkännas av alla berörda myndigheter och på så sätt bespara företagarna både pengar och tid.

Myndigheterna måste respektera företagarnas behov och arbete. Allt som kan förenklas utan kvalitetsförlust måste vi ta på allvar. Även myndigheterna måste klara sina ansvarstaganden mot företagen. Att som det är idag att Jordbruksverket kan ligga efter med EU-utbetalningar från 2015 är naturligtvis inte acceptabelt, säger Sten Bergheden.

 

Landsbygdsföretagandet  är en ryggrad i Skaras näringsliv.
Landsbygdsföretagandet är en ryggrad i Skaras näringsliv.

Bland de moderata förslag som Sten Bergheden presenterade återfanns t.ex. avskaffande av det generella strandskyddet och att istället kommunerna själva ska få hela ansvaret över strandskyddet utan inblandning från Länsstyrelsen. Ett annat förslag var att äganderätten måste stärkas.

Vi måste kunna bygga mer utmed våra sjöar och vattendrag, det skapar jobb, tillväxt och utveckling i Skaraborg, och äganderätten måste stärkas, var Sten Berghedens tydliga besked.

Även kommunala frågor kring landsbygdsföretagande kom upp på mötet, och presenterades av oppositionsrådet Ylva Pettersson.

Vi har en mängd förslag riktade till att stärka möjligheterna att verka på landsbygden. Vi vill satsa på bidrag till enskilda vägar, samlingslokaler och utökad flexibilitet i skolskjutsarna. Vi vill också skapa ett dialogforum där kommunen möjliggör proaktiva träffar mellan landsbygdsföretagarna och länsstyrelsen. Vi vill också få in landbygdsföretagen i kommunens strategiska utvecklingsarbete. För oss Moderater är det självklart att landsbygdsföretagarna är en bärande vägg i Skara och i all dialog mellan kommunen och näringslivet. Det här är en prioriterad fråga för oss, så det var mycket glädjande att vi kunde hålla i den här träffen idag, säger Ylva Pettersson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.