Frukost med löften till Katedrals elever

Under tisdagen kom årets tvåor och treor till Katedralskolan för att starta upp ett härligt nytt läsår. Skaramoderaterna var där och boostade skolstarten med en frukostpåse och information om våra förslag för en ännu bättre skola i Skara. Vi föreslår bl.a. kraftigt ökade medel, i första hand 1,2 miljoner redan nu för att slippa de förödande besparingar som ledningen nu tvingar fram. Sedan vill vi även utöka Katedralskolans ram med 6 miljoner för att långsiktigt ge förutsättningar för att alla elever i Skara ska få den allra bästa utbildningen. Våra satsningar gäller t.e.x

Skaramoderaterna bjöd på frukost när Katedralskolan välkomnade eleverna till nytt läsr.
Skaramoderaterna bjöd på frukost när Katedralskolan välkomnade eleverna till nytt läsr.
  • Behåll mindre och programspecifika grupper så att undervisningen kan profileras och individualiseras
  • Ge all personal kvalificerad fortbildning. Inget är så viktigt för bra undervisning som skickliga lärare!
  • Studieresor, gästföreläsare och moderna läromedel är nödvändiga verktyg
  • Bevara och utveckla Katedralskolans fantastiska internationella utbyten
  • Undervisningstiden får inte fuskas med – man måste har råd och möjligheter att sätta in vikarier
  • Skolans lokaler och utrustning måste kunna uppdateras.
  • Sluta spara på våra barn och ungdomars utbildning!

En valseger för Moderaterna i Skara betyder att skolan äntligen får satsningar på innehåll!

Rösta på Moderaterna 2018!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.