Vi vill satsa på Vilan!

(Bilden: Padel är en av de sporter som skulle kunna utövas i en ny rackethall! By DLCAM87 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons)
(Bilden: Padel är en av de sporter som skulle kunna utövas i en ny rackethall! By DLCAM87 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Vilanområdet är något som vi i Skara verkligen kan vara stolta över. Långväga gäster överöser faciliteterna och bemötandet från vår personal med mycket beröm. Vi har sett hur intäkterna från tex uthyrning av ishallen för lägerverksamhet ökat från år till år och intresset är så stort att det mer eller mindre är fullbokat redan då ett nytt kalenderår startas. Möjligheterna till lägerverksamhet med en ishall i drift under sommarhalvåret är unika och lockar föreningar från hela landet.

Vi Moderater, Centerpartister och Kristdemokrater vill med vårt budgetförslag satsa ytterligare för att t.ex. bredda utbudet kring fritids och lägerverksamhet. Vi vill skapa möjligheter för byggandet av en Rackethall med chans för tennisklubbar att kunna genomföra större tävlingsarrangemang och möjligheter för t.ex. pingis och paddle att kunna samlas tillsammans under samma tak. Investeringen vore möjlig för kommunen att göra då kostnaderna skulle täckas av externa intäkter. Så fortsätter vi att långsiktigt skapa möjligheter för alla i Skara att kunna ha en rik och varierad fritid, och inte minst ytterligare chanser för barn och ungdomar att komma in i en social och hälsosam gemenskap.

Fredrik Öhrberg (M)

Carina Ahlström (M)

Jonas Hammar (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.