M C KD – Budget 2018

- Kom gärna med synpunkter på vårt budgetförslag! Ylva Pettersson, Oppositionsråd
– Kom gärna med synpunkter på vårt budgetförslag! Ylva Pettersson, Oppositionsråd
Här hittar ni budgetförslaget från M C och KD. En stark satsning på kärnverksamheten: innehållet och kvaliteten.

En omfattande satsning görs på skolan, med fokus på förskolan, gymnasiet och elevhälsan. Riktade satsningar på t.ex. speciallärare och stöd till elever med problematisk skolfrånvaro/skolnärvaro fyller ett stort behov.

Omsorgen får en utökad ram, och riktade medel för att arbeta med Handlingsplanen för barn och unga.

Att alla ska kunna vara trygga i Skara är en självklar prioritering. Investeringar görs i trygghetsökande insatser såsom trygghetskameror, och kommunen ska verka för ett nytt samverkansvatal med ökad polisiär närvaro i Skara.

En öronmärkt satsning ska ge ökad flexibilitet i möjlighet till skolskjuts.

En miljonsatsning görs på att nå upp till målen i landsbygdsstrategin, för ökad likvärdighet mellan tätort och landsbygd.

Omfattande uppdrag och medel riktas till att göra Skara till en mer attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljöarbete och strategiskt arbete med att värna om personalen ska mynna ut i ett Medarbetarpaket med t.ex. individuell fortbildning och stärkt friskvård.

Budgeten innehåller en stor mängd uppdrag och politiska satsningar och prioriteringar. Vi är glada om du läser den, ställer frågor och kommer med synpunkter.

Tillsammans ska vi göra Skara ännu bättre!

Läs budgeten genom att klicka i övre högra hörnet i dokumentet nedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.