En skola för alla – utom vissa??

Alla barn ska, utifrån sina förutsättningar, få likvärdiga möjligheter att lära. Vi måste ge politiska förutsättningar för att detta ska bli verklighet i alla våra skolor och för alla barn. COSV [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Alla barn ska, utifrån sina förutsättningar, få likvärdiga möjligheter att lära. Vi måste ge politiska förutsättningar för att detta ska bli verklighet i alla våra skolor och för alla barn.COSV [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
I media rapporteras att i Skara har man nu fattat beslut som hänsynslöst drar undan grunden för ett barn, ett barn vars behov av stöd är väl utrett och fastställt, ett barn som äntligen hittat en fast grund i skolan att börja bygga en bra framtid på. Det är mycket möjligt att Skara i detta följt lagen, men det är uppenbart att Falköping, Götene och Vara t.ex. hittat sätt att följa lagen som hjälpte de elever som behöver samma stöd som det här barnet, sätt att hjälpa som Skara alltså avstått från.

Om vi ska ha en inkluderande skola och ett inkluderande samhälle i Skara måste det finnas utrymme för humanitärt värdiga beslut. Delar av de medel som kunde ha hjälpt det här barnet – och därmed alla de barn och deras familjer som nu drabbas hårt av att hela skolan riskerar att läggas ner efter Skaras agerande – förvandlades istället till en ”vinst” på 72 miljoner som den politiska minoritetsledningen slår sig för bröstet med. När politiker inte förvandlar våra gemensamma medel till verksamhet blir det individer som får betala priset, och de mest utsatta får också betala mest.

Ett mått på ett samhälles grad av civilisation är hur man behandlar sina mest utsatta medlemmar. För oss Moderater är det en självklarhet att värna om individen, och bland alla människor som hamnar i utanförskap och utsatthet finns det inga vi har en större skyldighet att värna om än barnen.

Lotta Grönlund Plöen, Barn och Utbildningsnämnden

Ylva Pettersson, Oppositionsråd

Texten har varit publicerad som insändare 2017-04-26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.