Bokslut 2017

Årets budgetresultat i Skara är ett plus på över 70 miljoner. Samtidigt har vi ett kvalitetsunderskott, som visar sig genom brister i kärnverksamheten som för stora grupper i förskolan, underbemanning i elevhälsan, hög arbetsbelastning i omsorgen som leder till stress och sjukskrivningar, långa köer till trygghetsboenden. Detta visar hur den politiska minoritetsledningen missat att göra nödvändiga investeringar i innehåll och kärnservice till invånarna.

Barnkalas_Stensalen_-_Livrustkammaren_-_90650.tif
Medarbetarna i Skara gör ett fantastiskt arbete med att leverera verksamhet av hög kvalitet till invånarna. Moderaterna framför ett varmt och innerligt tack till var och en av våra skickliga och engagerade medarbetare. Vi vet att ni kämpar med många svårigheter – brandkårsutryckningar, resursbrist, uteblivna satsningar på kompetensutveckling och arbetsmiljö. Vi vet att kvaliteten i våra verksamheter i hög grad beror på att medarbetarna inte bara gör ett lysande arbete, utan går långt över vad plikten kräver för att leverera den standard skickliga yrkesmänniskor känner sig stolta över. Vi är så tacksamma för detta! Vi Moderater vill genom konkret politik ge medarbetarna det erkännande de förtjänar och de satsningar på arbetsmiljö och förutsättningar som de är värda.
Moderaterna har varit tydliga i sin kritik mot de politiska beslut från minoritetsledningen som ger brister i verksamheten och medarbetarnas arbetsmiljö och möjligheter att få göra ett bra jobb utan att gå sönder. Vi har skrivit att det varken är kommunens eller minoritetsledningens förtjänst att vi har ett gigantiskt överskott. Med detta avses naturligtvis kommunens naturliga underlag i form av intäkter, istället för statsbidrag. Att låtsas göra andra tolkningar är osakligt.
I vår förra budget lade vi fram konkreta förslag på åtgärder för att stärka medarbetarnas arbetsmiljö och förutsättningar. I kommande budget kommer vi igen att visa hur vi lyfter våra medarbetare, och ger dem det erkännande och de förutsättningar de saknar idag.

Bild: Livrustkammaren (The Royal Armoury) / Erik Lernestål / CC BY-SA [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or Public domain], via Wikimedia Commons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.