Ta vara på allas kraft!

För att samhället ska vara fortsatt starkt och erbjuda alla människor möjlighet att leva ett rikt liv krävs att näringsliv, myndigheter och organisationer samverkar för att varje individs kraft och förmågor ska komma till sin rätt. Detta är kärnfrågor för Moderaterna, och för andre vice ordförande Elisabeth Svantesson.

Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker Bert Karlssons Rullebo
Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker Bert Karlssons Rullebo
Under ett besök i Skara har Svantesson träffat Bert Karlsson och pratat om hur mottagandet av människor som kommer till Sverige på flykt undan krig och förtryck ser ut idag, och vad som bör utvecklas för att förenkla och förbättra. Svantesson fick också möjligheten att besöka Rullebo och samtala med Bert Karlsson kring förutsättningar för nybyggnation i kommunerna.

Därefter följde ett besök på Planeten som bedriver verksamhet för människor i utanförskap, eller i risk för utanförskap. På Planeten finns en kravlös mötesplats som kan verka som en livboj för människor som tappar, eller inte ännu har funnit, fotfästet i samhället. Elisabeth Svantesson lyfte hur viktigt det är att värna om civilsamhällets erfarenheter, driv och kunskap för att vi alla gemensamt ska kunna bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle. Oppositionsråd Ylva Pettersson och Skaramoderaternas ordförande Markus Hagberg tog upp hur samarbetet med civilsamhället är en viktig grund för kommunens utveckling av projekt för social hållbarhet, satsningar som återspeglas i M, C, Kd:s gemensamma budget.

Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker IAC Group i Skara
Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker IAC Group i Skara

Ett besök på IAC visar hur viktigt det är att se alla människor som potentiellt värdefulla medarbetare i ett företag. På IAC har man framgångsrikt arbetat med olika former av internutbildningar och samarbeten med externa instanser för att ge varje individ som söker och får arbete och vill utvecklas på arbetsplatsen en chans att stärkas på jobbet. Elisabeth Svantesson instämmer i behovet av att kombinera framgångsrikt företagande med social hållbarhet, en väg framåt för ett starkt Sverige som tar vara på alla människors kraft, och ger alla människor möjligheter att bidra och utvecklas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.