(S) vill inte debattera politik!

Skara fullmäktige samlades i måndags kväll. 45 (44 närvarande) skulle fatta beslut.
Det hela var över på nästan en halvtimma. Det var besvarande av motioner och enkla expeditionsärenden. Det kunde varit annorlunda!
Vid kommunstyrelsens förra möte, den 7 september hade vi att behandla frågan om Skara kommuns inställning i frågan om regionens eventuella utökning. Förslag om att Värmland ska föras över till Västra götalandsregionen finns. Därmed ökar vår region med 16 värmländska kommuner.

Att föra en öppen diskussion är en del av demokratins respekt för medborgarna.
Att föra en öppen diskussion är en del av demokratins respekt för medborgarna.

Vi Moderater ansåg, att ärendet är av viktig principiell art, och att det därför borde diskuteras i kommunfullmäktige som är kommunens högsta instans och där alla intresserade kan ta del av debatten. Som Moderater anser vi att bred demokratisk förankring är av yttersta vikt, men vårt yrkande röstades ner i kommunstyrelsen.

Den socialdemokratiska minoritetsledningen bör rimligen ha känt till den tunna ärendelistan inför kommunfullmäktige, och varit medvetna om att utrymme för en politisk diskussion fanns. Ändå blev frågan icke debatterad och vi fick gå hem från fullmäktige i måndags kväll efter en halvtimme.

Sven-Olof Ask, Ylva Pettersson, Fredrik Öhrberg
M-ledamöter i kommunstyrelsen Skara

Insändaren publicerades i media 29/9-16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.