Jordbruk och naturvård på Moderat agenda!

Tillsammans med riksdagsman Sten Bergheden och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger besökte idag Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Moderaternas vice gruppledare Emma Ophus Hornborgasjön. Med på studiebesöket var även representanter för LRF, Länsstyrelsen samt lokala markägare.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson, vice gruppledare Emma Ophus, riksdagsman Sten Bergheden och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger deltog i fredagens studiebesök vid Hornborgasjön.
Oppositionsrådet Ylva Pettersson, vice gruppledare Emma Ophus, riksdagsman Sten Bergheden och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger deltog i fredagens studiebesök vid Hornborgasjön.

Hornborgasjöns unika biologiska miljö och värde som jordbruksbygd måste värnas. Deltagarna fick under dagen värdefull information om de svårigheter som kan bli resultatet när det uppstår konflikter mellan att vårda och bruka Hornborgasjön och dess omgivningar.

För Moderaterna i Skara är det en hjärtefråga att verka för jordbruket, äganderätten och jordbrukarnas förutsättningar att driva hållbara företag. Ur hållbarhetsperspektiv är det också av avgörande betydelse att den biologiska mångfalden värnas och utvecklas. Vi Moderater i Skara är därför glada över de initiativ till vidare och förbättrad dialog mellan de olika myndigheter och företag/markägare som är intressenter vad gäller Hornborgasjöns framtid som deltagarna kom överens om under dagen.

Skaramoderaterna kommer att följa utvecklingen kring Hornborgasjön noga. Vi inbjuder alla intressenter att känna sig välkomna att kontakta oss för fortsatt dialog, så att vi gemensamt kan skapa de bästa förutsättningarna för helheten, och framtiden för den unikt värdefulla Hornborgasjön och omkringliggande kulturbygd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.