Möt vårt nya oppositionsråd – Ylva Pettersson

Ylva Pettersson
Ylva Pettersson
När vi bett vänner och kollegor till dig att beskriva dig med tre ord har driven, kunnig, noggrann, humoristisk, vänfast och kreativ ofta nämnts!

Oj, det var ju väldigt roligt, vilka fina ord! Jag håller med om att i mitt arbete så är jag driven och noggrann. Jag tycker om att tänka strategiskt för att alltid hitta de bästa lösningarna, och jag är duktig på att trolla med knäna och hitta lösningar som är lite ”out of the box”. Och det är väl kreativt? Och det kräver kunnighet. Vänfast är en beskrivning som gör mig väldigt glad! Få egenskaper är väl så viktiga? Jag tycker att det är roligt att få människor runt mig att glänsa, och som ledare försöker jag verka för att alla medarbetare ska komma till sin rätt.
Och vad vore livet utan humor? Viktigast av allt tror jag är förmågan att kunna skratta åt sig själv!

Vad är det som driver dig i ditt politiska engagemang?

Margaret Mead, en amerikansk antropolog och författare sa ”Tvivla aldrig på att en liten grupp eftertänksamma och engagerade medborgare kan förändra världen, faktiskt så är det det enda som någonsin har lyckats med det.” Jag tror på det. Jag tror på att vi som individer har såväl en förmåga som ett ansvar att förändra världen, utifrån var och ens förmåga. Titta på alla som arbetar i vården och ger människor ett värdigare liv, alla som jobbar i näringslivet och ger förutsättningar för välfärden, alla lärare som ger våra barn kunskaper för en bättre framtid, alla idrottsledare som stärker ungdomars självförtroende, solidaritet och hälsa o.s.v.- alla bidrar på sitt sätt till att ge möjligheter för en bättre värld. Det är fantastiskt att få uppleva vilken kraft som ligger bakom engagemang och övertygelse! Min övertygelse är att alla människor utvecklas bäst i frihet, och att de mänskliga rättigheterna också är ett stort ansvar som vi alla, var och en, har gentemot våra medmänniskor och gentemot samhället.

"Jag älskar att föreläsa, och föra dialog. Ledarskap handlar om att bygga relationer, och att våga vara tydlig." Bild från Stockholm Waterfront Congress
”Jag älskar att leda utvecklingsprocesser, och föra dialog. Ledarskap handlar om att bygga relationer, och att våga vara tydlig.” Bild från Stockholm Waterfront Congress

Hur omsätter du de värderingarna i praktiken, som politiker i Skara?

Som politiker i oppositionen så ligger det mesta av förändringsmöjligheterna i att skriva motioner, påverka och bilda opinion. Jag är stolt över den politik jag hittills fått vara med och driva i Skara. Jag och Fredrik Öhrberg skrev vår första motion om att kommunen skulle stötta integrationsprojekt som drivs via idrottsföreningar och ideella organisationer i Skara. De mest utsatta barnen ska inte bli de barn som också hamnar utanför föreningslivet för att man inte har råd med ett par skor eller en innebandyklubba. Motionen besvarades, vilket jag tyckte var synd. Jag hade självklart hoppats på att även den styrande minoriteten skulle kunna ställa sig bakom en satsning på utsatta barn. Jag har också motionerat om t.ex. kvalitet och valfrihet inom äldreboendena och kvalificerad fortbildning för lärare. Min senaste motion, som också Charlotte Nordström och Emma Ophus stod bakom, gällde mål för digitaliseringen av skolan. Den motionen bifölls enhälligt av fullmäktige vilket innebär att vi nu har en tydlig, vetenskaplig struktur för digitaliseringen som kommer att förbättra möjligheterna för alla våra barn och ungdomar i Skara att få en bättre utbildning. Detta gör mig ofantligt glad, då utbildning är nyckeln till frihet vilket i sin tur är nyckeln till ett säkrare, stabilare, rikare och mer humanistiskt samhälle.

Vilka kommer att bli dina främsta prioriteringar nu, som nytt oppositionsråd?

 Foto: Emma Ophus

Foto: Emma Ophus

Först av allt kommer jag att verka för en mänskligare budget i Skara. Vi Moderater vill tillsammans med våra samarbetspartier C och Kd ha fokus på det som spelar störst roll för alla invånares liv. De sista åren har vi sett stora satsningar på iögonenfallande och röstvärvande projekt. Samtidigt har sjuktalen bland kommunalanställda skjutit i höjden på ett förfärande sätt. Detta vill vi satsa på att komma till rätta med. Skara har drabbats av viten för brister inom omsorgen. Vi vill satsa på att Skara ska vara en plats där alla kan känna sig trygga i att få den vård och den omsorg var och en behöver. Vi har sett hur resultaten i skolan sjunkit varje år som den styrande minoriteten vägrat ta ansvar för kvaliteten i skolan genom att ge fungerande ramar. Vi vill värna om att alla barn och ungdomar ska få den bästa utbildning vi kan ge, och det stöd var och en behöver. Vi vill lägga en budget som ger förutsättningar för att den fina skola Skara nu lånar hundratals miljoner för att bygga, också ska fyllas med ett kvalitativt innehåll. Vi vill göra hållbara satsningar på infrastruktur som gör det enkelt och attraktivt att leva och driva företag på landsbygden. En budget för alla människor i Skara. Det är mitt främsta fokus just nu!

Vi vill önska dig all lycka med detta arbete, och med dina fortsatta insatser som oppositionsråd i Skara!

Tack så jättemycket! Jag ser fram emot att göra mitt allra bästa för Skara, och vill passa på att föra fram ett varmt tack för förtroendet.

ynp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.