Moderaterna eniga i byggfrågan.

Moderaterna i Skara har under ledning av Elisabet Stålarm fört en politik för att stärka Skara idag, och skapa de bästa förutsättningarna för i morgon.

Detta arbete kommer att fortsätta med en ny ordförande. Elisabet Stålarm tillkännagav när hon tog ordförandeklubban i Skaramoderaterna att hon ämnade avgå under 2016, för att en ny ledare skulle hinna bygga ett starkt och enat lag i god tid före nästa val. Skaramoderaterna beklagar att Elisabet Stålarms avgång nu skedde lite tidigare än det ursprungligen var tänkt, men står helt enligt plan väl förberedda att få en efterträdare vald.

Anoko at Dutch Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Anoko at Dutch Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
De yrkanden i byggnationsfrågan som Elisabet Stålarm utformade ställde sig den Moderata gruppen enhälligt bakom. Yrkandena fördes fram i Kommunstyrelsen, där samtliga avslogs av den (S)-ledda majoriteten. Samarbetspartierna M, C och Kd hade därmed tydligt redovisat sina synpunkter, och öppnat upp för en dialog. Fredrik Nordström och den politiska ledningen hade sedan alla möjligheter att ta till sig synpunkterna och gå med på att inleda samtal med M, C och Kd för att komma fram till en konstruktiv kompromiss och prestigelöst verka för Skaras bästa. Detta valde den politiska majoriteten att inte göra, utan Fredrik Nordström bestämde sig istället för att spela roulette med denna för Skara så viktiga fråga i Kommunfullmäktige – ett spel som han förlorade. De Moderata yrkandena sammanfogades med yrkanden från C, och antogs i Kommunfullmäktige.

Först då började Fredrik Nordström att vädja om samarbete, och tala om prestigelös dialog. Istället för att respektera Kommunfullmäktiges beslut valde Nordström att trycka på pausknappen för hela byggnationsprocessen. Om något beslut i den här frågan helt och hållet bottnat i prestige, så är det detta – utan hänsyn till konsekvenserna för Skara.

M, C och Kd höll ett extramöte för att diskutera den gemensamma hållningen i frågan. Det rådde enighet kring att fortsatt ställa sig bakom de yrkanden som Elisabet Stålarm utformat, samt de yrkanden som Centern tillfört – konsensus var att all kraft måste läggas bakom att få igång byggandet i Skara i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Inget annat förslag lades, och ingen reserverade sig mot det beslutet.

Moderaternas fokus är att alltid ha de bästa lösningarna för Skara. Detta arbete sker kontinuerligt i nämnder, styrelser och Kommunfullmäktige, och kring detta fokus finns fullständig enighet.

Val av ersättare för Elisabet Stålarm kan ske som tidigast vid Kommunfullmäktige 25 april.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.